RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Osiemnastowieczne regestry wypraw panieńskich dla szlachcianek wstępujących do klasztoru. Zarys problematyki

Creator:

Penkała, Anna

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Eighteenth-century trousseau inventories of noblewoman joining a convent. An outline of research topics ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 3

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Abraham Władysław. 1909. Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszym ustawodawstwie kościelnym, Lwów
Abraham Władysław. 1922. Dziewosłęb. Studium z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce, Lwów
Abraham Władysław. 1925. Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, Lwów
Adamus Jan. 1959. O prawie dziedziczenia nieruchomości przez kobiety w najdawniejszym prawie polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 11, nr 1, s. 125–144
Bandtkie Jan Wincenty. 1815. Rzecz o czwartym groszu siostrom i pozostałości ojczystej przez braci udzielanym, „Pamiętnik Warszawski”, t. 2, s. 3–40
Bogucka Maria. 2009. Klasztor żeński w społeczeństwie doby baroku. Z życia codziennego benedyktynek poznańskich w świetle ich własnych kronik (XVII–XVIII w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. LVII, nr 2, s. 183–191
Borkowska Małgorzata. 1978. Liczebność i skład osobowy klasztorów benedyktynek kongregacji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość”, nr 49, s. 245–269
Borkowska Małgorzata. 1996. Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa
Borkowska Małgorzata. 2002. Panny siostry w świecie sarmackim, Warszawa
Brzeska Agnieszka. 2008. Inwentarze wypraw ślubnych kobiet z rodu Jagiellonów jako źródło do poznania wyposażenia wnętrz dworskich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVI, nr 1, s. 3–18
Dubas-Urwanowicz Ewa. 2003. Magnackie małżeństwa mieszane w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVII w., [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, E. Dubas-Urwanowicz, P. Guzowski, Białystok, s. 561–586
Dubas-Urwanowicz Ewa. 2015. O prawie w świecie kobiet-szlachcianek w Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna, jedna przestrzeń–dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków, s. 57–71
Dumanowski Jarosław. 2003. Inwentarze wielmożnych i urodzonych. Konsumpcja szlachty wielkopolskiej w XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LI, nr 2, s. 261–276
Follprecht Kamila. 2014. Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane z kasatami klasztorów przełomu XVIII i XIX wieku, „Hereditas Monasteriorum”, vol. 5, s. 27–41
Gałaj Renata. 1998. Życie codzienne szlachty polskiej w okresie sarmatyzmu, Szczecin
Gutkowska-Rychlewska Maria. 1968. Historia ubiorów, Wrocław
Kajdańska Aleksandra, Kajdański Edward. 2007. Jedwab. Szlakami dżonek i karawan, Warszawa
Kajzer Leszek. 1988. Posag wojewodzianki kujawskiej z połowy XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R XXXVI, nr 1, s. 61–76
Kowalkowski Jacek. 1993. Posag Anny Myślęckiej, żony Fabiana Kowalkowskiego w świetle układu poślubnego z 1593 roku, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, t. 3, s. 95–106
Kuchta Joanna. 2007. Instytucja małżeństwa w świetle intercyz przedślubnych w okresie staropolskim, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”. Folia 43: Studia Historica, t. 6, s. 65–75
Liedke Marzena. 2008. Strategie małżeńskie magnaterii w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie wczesnonowożytnej. Problemy badawcze, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa, s. 59–74
Lubczyński Mariusz. 2001. Zawieranie małżeństw przez szlachtę w świetle intercyz przedślubnych oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich w latach 1680–1730, [w:] Wesela, chrzciny, pogrzeby. Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa, s. 137–155
Nejman Elżbieta Halina. 2013. Cztery pokolenia rodu Złotnickich w Zduńskiej Woli, Zduńska Wola
Penkała Anna. 2016. „Panieńskie ochędóstwo”. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków
Penkała Anna. 2017. Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków
Pielas Jacek. 2000. Zabezpieczenie praw majątkowych Annie Stanisławskiej w intercyzie przedślubnej z 1669 roku, „Almanach Historyczny”, t. 2, s. 209–217
Popiołek Bożena. 2005. Manelek dwie i pereł sznurów cztery. O szlacheckich inwentarzach posagowych i pośmiertnych z XVIII wieku, Annales Academie Pedagogicae Cracoviensis, Studia Historica IV, s. 166–173
Popiołek Bożena. 2013. Magdalena z Tarłów Lubomirska (zm. 1728), wojewodzina krakowska. Próba biografii, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 18, s. 423–435
Pośpiech Andrzej. 1966. Rzeczy stare w pośmiertnych szlacheckich inwentarzach ruchomości z XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XIV, nr 4, s. 377–385
Przeszkodziński Antoni. 1851. Zasady praw dawnych polskich o spadkach, Warszawa
Rafacz Józef. 1925. Dawny proces polski, Warszawa
Skrzetuski Andrzej, Skrzetuski Marek. 2012. Małopolska gałąź Skrzetuskich herbu Jastrzębiec, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” nr 4, s. 303–310
Stopka Krzysztof. 2000. Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków
Sulej Katarzyna. 2011. Mariaże magnackie w XVI–XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3: Społeczeństwo a rodzina, red. I. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Warszawa, s. 63–98
Szylar Anna. 2010. Troska o zdrowie kobiet w klasztorach w XVIII wieku w świetle zachowanych źródeł zakonnych, „Nowiny Lekarskie”, z. 2, s. 108–118
Szyposz Jadwiga. 1981. Odzież szlachty w świetle inwentarzy ruchomości zawartych w aktach grodzkich i ziemskich województwa krakowskiego z lat 1645–1670, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXIX, nr 3, s. 349–364
Turnau Irena. 1985. Systematyzacja form organizacji produkcji europejskiego włókiennictwa odzieżowego w okresie od XIII do XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXIII, nr 3, s. 185–198
Wijaczka Jacek. 2011. Spis wyprawy ślubnej kasztelanki poznańskiej Anny Mycielskiej z 1744 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIX, nr 2, s. 225–234
Ziejka Franciszek. 2008. Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki... O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie w XIX wieku, „Nauka”, nr 2, s. 29–46
Zielińska Teresa. 1992. Kosztowności jako składnik wyposażenia kobiet w XVII i XVIII wieku, [w:] Miasto — Region — Społeczeństwo. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Białystok, s. 295–304
Żerek-Kleszcz Hanna. 2002. Perły kasztelanki. Inwentarz majątkowy Zofii z Poniatowskich,[w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, red.M. Malinowski, Toruń, s. 303–326

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

3

Start page:

319

End page:

332

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70470 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 24, 2023

In our library since:

Apr 18, 2019

Number of object content downloads / hits:

666

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/90340

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information