RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: A Firearms in Military Activities in the Borderland of Bohemia, Silesia and Lesser Poland in the Times of Matthias Corvinus

Creator:

Strzyż, Piotr

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 30 (2017)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Matthias Corvinus, the Hungarian ruler who was also called the „Warrior King”, was carrying out very intensive policy in Central Europe. Having come to the throne of Hungary in 1458, he soon also seized Moravia, Silesia and Vienna. His wars for the throne in Prague, waged first against George of Poděbrady (1468-1471) and then against Casimir the Jagiellonian (1471-1474), led to devastating raids of Hungarian troops on, among others, Opavian Silesia and Lesser Poland. In retaliation, in the end of 1474 Jagiellonian troops invaded Silesia and for a short period of time besieged Wrocław. Furthermore, in Spring 1488 a conflict over the Duchy of Głogów broke out, which ended in a long siege of this town. An important role in the modern army of Matthias Corvinus was played by firearms. These are often mentioned by written sources from this period and numerous material traces of their use are revealed by archaeological examinations at sites which were affected by invasions.

References:

Baczkowski K. 1978. Najazd węgierski na Podkarpacie w 1474 roku. „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” 9, 125-134.
Chudzińska B. 2009. Badania archeologiczne na zamku w Muszynie w roku 2008. „Almanach Muszyny”, 17-29.
Chudzińska B. 2014. Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010). „Acta Militaria Mediaevalia” 10, 53-118.
Ginter A., Przybyłok A. 2016. Wybrane militaria z badań archeologicznych zamku w Muszynie w 2013 roku. „Acta Militaria Mediaevalia” 12, pp. 227-242.
Goliński M. 1990. 1990A. Uzbrojenie mieszczańskie na Śląsku od poł. XIV do końca XV w. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 33, 3-65.
Goliński M. 1995. Działania wojenne a modernizacja systemów obronnych na Śląsku w drugiej połowie XV wieku. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 40 (1), 51-58.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. 2001. Leksykon zamków w Polsce. Warszawa.
Kalous A. 2009. Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a Český král. České Budějovice.
Kouřil P., Prix D., Wihoda M. 2000. Hrady Českého Slezska. Brno, Opava.
Plewczyński M. 2005. Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku. Siedlce.
Strzyż P. 2011. Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne. Łódź.
Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. Łódź.
Techmańska B. 2014. Jan II Żagański niespokojny książę sojusznik króla husyty (16 VI 1435 – 22 IX 1504). Kraków.
Turek A., Jisl L. 1953. Ostravsko za česko-uherské války ve svěle písemných pramenů i archeologických nálezů. „Časopis Slezského Musea v Opavě, serie B – Historia” 3 (1), 1-24.
Vránova V., Vrána J. 2008. Olověné projektily z hradu Tepence. „Castellologica Bohemica” 11, 457-460.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

30

Start page:

143

End page:

151

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63766 ; doi:10.23858/FAH30.2017.012

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information