RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Two Early Medieval Swords from the Masovian-Prussian Borderland

Creator:

Ościłowski, Jarosław

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 30 (2017)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm ; Appendix: Paweł Gan Metallographic Analysis of the Swords from Dąbek and Żuromin

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The paper discusses two early medieval swords from the region of Zawkrze in Masovia. The first one was found in the cemetery in Dąbek near Mława and the other one was discovered near Żuromin at the River Wkra. Their blades belong to Type X according to Ewart Oakeshott’s classification. Both swords underwent X-ray and metallographic examinations in the Laboratory of Bio- and Archaeometry of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

References:

Aleksić M. 2007. Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th-15th Century. Belgrade.
Bronicka-Rauhut J. 1998. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Czersku. Warszawa.
Dunin-Karwicki J. 1978. Analiza bronioznawczo-metalograficzna trzech mieczy wczesnośredniowiecznych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. „Wiadomości Archeologiczne” 43 (2), 165-172.
Geibig A. 1991. Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter. Offa Bücher 71, Neumünster.
Głosek M. 1973. Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce. Wrocław.
Głosek M. 1984. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w. Warszawa.
Kazakevičius V. 1996. IX-XIII a. baltų kalavijai. Vilnius.
Kirpičnikov A. N./Кирпичников А. Н. 1966. Drevnerusskoe oružie. Vypusk 1. Meči i sabli. IX-XIII vv. Leningrad/Древнерусское оружие. Выпуск 1. Мечи и сабли. IX-XIII вв. Ленинград.
Kittel P. 2002. Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej Polski. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2002 (2) (236), 155-188.
Kucypera P., Kurasiński T., Pudło P. 2011. Problem rozwoju jednolitych głowic mieczowych między połową IX a połową XIII w. In: P. Kucypera, P. Pudło (eds.), Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów. Toruń, 74-90.
Lis P. 1996. Wczesnośredniowieczne groby z miejscowości Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, woj. Lublin. „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1, 199-209.
Marek L. 2014. Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic. Studia Archeologiczne 47. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3543, Wrocław.
Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w. Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 3, Łódź.
Oakeshott R.E. 1964. The sword in the age of chivalry. New York, Washington.
Pinter Z.-K. 2007. Spada şi sabia medievalǎ ȋn Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV). Sibiu.
Pudło P., Sankiewicz P., Żabiński G. 2011. Katalog mieczy z Ostrowa Lednickiego i Giecza. In: A. M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło (eds.), Miecze średniowieczne z Ostrowa lednickiego i Giecza. Biblioteka Studiów Lednickich 22 B1 Fontes 3. Dziekanowice, Lednica, 41-68.
Rauhut L. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska z grobami w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu. „Materiały Starożytne i W czesnośredniowieczne” 1, 435-656.
Ruttkay A. 1976. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei 2. „Slovenská Archeológia” 24, 246-395.
Strzyż P. 2006. Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce. Acta Archaeologica Lodziensia 52. Łódź.
Żabiński G., Stępiński J., Biborski M. 2014. Technology of sword blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland. Oxford.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

30

Start page:

131

End page:

141

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63765 ; doi:10.23858/FAH30.2017.011

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 9, 2021

In our library since:

Nov 27, 2017

Number of object content hits:

320

Number of object content views in PDF format

489

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/83470

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information