RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Cataloging the Early Medieval Silver Hoards and Coins from Poland

Creator:

Suchodolski, Stanisław ; Bogucki, Mateusz

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 65 (2017)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Authors presents the history of the cataloging the Early Medieval Silver Hoards (c. 550-1150) and Coins from Poland, starting with the first works of Joachim Lelewel from the first half of the 19th century, through the series Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne of the mid-twentieth century, to the newest series Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. For to the newest series, the principles and rules are outlined regarding to the chronological and territorial frames. The rules for the finds and coin description are given. The basic data on the number of registered finds, their types and distribution are also provided.

References:

Adamczyk D. 2014. Silber und Macht. Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800-1100). Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und studien, Band 28, Wiesbaden.
Butent-stefaniak B., Malarczyk d. 2009. Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy XII wieku). Wrocław.
Ciołek, R. 2001. Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu. Światowid Supplement Series A: Antiquity VI. Warszawa.
Ciołek R. 2007. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen, Pommern. Collection Moneta 67, Wetteren.
Ciołek R. 2008. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen, Schlesien. Collection Moneta 83, Wetteren.
CNS – Malmer B., Rasmusson N. L., Jonsson K. (eds.), 1975. Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia reperti sunt. Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden. Stockholm.
Czapkiewicz A., Lewicki T., Nosek S., Opozda-Czapkiewicz M. 1957. Skarb dirhemów arabskich z Czechowa. Warszawa-Wrocław.
Czapkiewicz M., Gupieniec A., Kmietowicz A., Kubiak W. 1964. Skarb monet arabskich z Klukowicz powiat Siemiatycze. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Dekówna M., Reyman J., Suchodolski S. 1974. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, II . Monety bizantyjskie, monety zachodnioeuropejskie, ozdoby, podsumowanie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
FMP I – Szczurek T., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T ., Tabaka A., Paszkiewicz B., Kaźmierczak P., Kędzierski A., Nakielski W., Sikora M. 2017. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Grosspolen. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar I. Warszawa.
FMP II – Horoszko G., Piniński J., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T., Bogucki M., Kowalówka A., Kulesza M. 2016. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Pommern. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar II . Warszawa.
FMP III – Gorlińska D., Suchodolski S., Bogucki M., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T., Chabrzyk P., Mitkowa-Szubert K., Piniński J., Romanowski A., Śnieżko G., Widawski M., Zawadzki M. 2015. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar III . Warszawa.
FMP IV.A – Reyman-Walczak B., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T., Wożniak M. 2013. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Kleinpolen. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar IV. Warszawa, 19- 222.
FMP IV.B – Butent-Stefaniak B., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T., Nakielski W. 2013. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Schlesien. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar IV. Warszawa, 225-494.
FMP V.A – Bogucki M., Ilisch P., Malarczyk D., Piniński J., Kulesza M., Nowakiewicz T. 2016. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Ermland und Masuren, (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar V. Warszawa, 19-186.
FMP V.B – Bogucki M., Ilisch P., Malarczyk D., Chabrzyk P., Kędzierski A., Kulesza M., Nowakiewicz T., Wawrzczak R. 2016. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen 2011-2013. Addenda et Corrigenda, (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar V. Warszawa, 189-340.
Gajewski L., Górska I., Paderewska L., Pyrgała J., Szymański W. 1982. Skarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski. Atlas. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Gumowski M. 1905. Wykopaliska monet polskich z X i XI wieku. Kraków (odb. z Rozpr. Wydz. hist. fil. Ak. Um. 48).
Gumowski M. 1939. Corpus nummorum Poloniae, T. I. Monety X i XI w., Kraków.
Gumowski M. 1953. Polskie skarby monet X-XI wieku (Materiały). Warszawa.
Ilisch P. 2000. Hochmittelalterliche Münzfunde aus dem Gebiet des heutigen Polens – ein gemeinsames Projekt. (W:) R. Cunz (ed.), Concordia ditat. 50 Jahre Numismatische Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 1950-2000. Numismatische Studien 13. Hamburg, 203-207.
Kiersnowski R. 1960. Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Warszawa.
Kiersnowski R. 1964. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Połabia, Polskie Badania Archeologiczne 11, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Kmietowicz A. 1984. W trzydziestolecie powstania Zakładu Numizmatyki w Krakowie 1954-1984. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 32/3, 449-456.
Kmietowicz A., Kubiak W. 1969. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, I, Monety arabskie. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Kóčka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologiczna 40. Poznań.
Kubiak S., Paszkiewicz B. 1998. Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Polski. Inwentarz. Poznań.
Lelewel J. 1826. Stare pieniądze w roku 1824 w czerwcu blisko Płocka w Trzebuniu wykopane. Warszawa.
Lewicki T. 1969. Dzieje polskich badań w zakresie numizmatyki orientalnej. (W:) Szkice z dziejów polskiej orientalistyki III . Warszawa, 135-172.
Łyszkowski J. 2006. Odzwierciedlenie obiegu pieniężnego we wczesnym średniowieczu przez znaleziska drobne. Wiadomości Numizmatyczne 50/1 (180), 3-26.
PSW I – Slaski J., Tabaczyński S. 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Wielkopolski, Polskie Badania Archeologiczne 1. Warszawa-Wrocław.
PSW II – Kiersnowscy T. i R. 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza, Polskie Badania Archeologiczne 4, Warszawa-Wrocław.
PSW III – Gupieniec A., Kiersnowscy T. i R. 1965. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski Środkowej, Mazowsza i Podlasia, Polskie Badania Archeologiczne 10, Wrocław.
PSW IV.A –Reyman J. 1966. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski. (W:) Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Polskie Badania Archeologiczne 12, Wrocław-Warszawa-Kraków, 7-32.
PSW IV.B – Haisig M. 1966. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne ze Śląska. (W:) Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Polskie Badania Archeologiczne 12, Wrocław-Warszawa-Kraków, 33-66.
PSW IV.C – Kiersnowski R. 1966. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Warmii i Mazur. (W:) Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Polskie Badania Archeologiczne 12, Wrocław-Warszawa-Kraków, 67-78.
Romanowski, A. 2008. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen. Rechtsufriges Masowien und Podlachien. Collection Moneta 84, Wetteren.
Slaski J. 1953. Wielka własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztelanii gieckiej w X i XI wieku (Wczesnopolskie skarby srebrne jako materiały do społeczno-gospodarczej analizy osadnictwa). Przegląd Archeologiczny 9, 271-279.
Stronczyński K. 1847. Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300 rozbiorem źródeł spółczesnych i wykopalisk oraz porównaniem typów menniczych objaśnione. Warszawa.
Stronczyński K. 1883. Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. I. Monety czterech pierwszych wieków rozbiorem wykopalisk objaśnione. Piotrków.
Suchodolski S. 1960. [Rec.] J. Slaski, S. Tabaczyński, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. Materiały, Warszawa-Wrocław 1959. Wiadomości Numizmatyczne 4, 119-121.
Suchodolski S. 1966. [Rec.] A. Gupieniec, T. i R. Kiersnowscy, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski Środkowej, Mazowsza i Podlasia. Materiały, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965; M. Haisig, R. K iersnowski, J. Reyman, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur. Materiały, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966. Wiadomości Numizmatyczne 10, 252-256
Suchodolski S. 1973. Mennictwo polskie w XI i XII wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Suchodolski S. 2000. Reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI połowa XII w.). Wiadomości Numizmatyczne 44/2, 161-170.
Suchodolski S. 2006. Program reedycji inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z ziem polskich (VI-połowa XII wieku). (W:) W. Chudziak, S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później. Toruń, 41- 50.
Suchodolski S. 2012. Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym. Warszawa.
Tabaczyński S. 1958. Z badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami srebrnymi Wielkopolski. Warszawa-Wrocław.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

65

Start page:

53

End page:

68

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63719 ; DOI 10.23858/PA65.2017.006

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 18, 2021

In our library since:

Nov 24, 2017

Number of object content hits:

1 554

Number of object content views in PDF format

2173

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/83429

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information