RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Objectives and research questions of the millennial studies

Creator:

Młynarska-Kaletynowa, Marta

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 65 (2017)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Due to the approaching 1000th anniversary of the Polish State, at the end of 1948 the Department for Studies on the Origins of the Polish State as part of the General Directorate of Museums and Cultural Heritage was established at the Ministry of Culture and Art. Prof. Aleksander Gieysztor, a historian and medievalist from the University of Warsaw, became the president of the institution, while vice-presidents were K. Majewski, a classical archaeology professor, and archaeologist, associate professor Z. Rajewski. The office for the Studies on the Origins of the Polish State that consisted of a few employees was directed by Ph.D. R. Kiersnowski. The Department was involved in excavations of the most significant strongholds of the Piast State and it conducted interdisciplinary source studies in 1949-1953.

References:

Abramowicz A. (rec.). 2005. Bartłomiej Noszczak. „Sacrum" czy „profanum"? Spór o istotę obchodów millenium polskiego (1949-1966). warszawa 2002. Archeologia Polski 50, 194-201.
Gieysztor A. 1948. Polskie millenium. Z zagadnień współpracy historii i archeologii wczesnodziejowej. Przegląd Historyczny 38, 391-406.
Gieysztor A. 1949. Program prac nad początkami państwa polskiego. Ochrona zabytków 2, 3/7, 145-215.
Gieysztor A. 1954. Geneza państwa polskiego w świetle nowszych badań. Kwartalnik Historyczny 61, 1, 103-136.
Hensel W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. (o niektórych zagadnieniach polskiej prehistorii). Przegląd Wielkopolski 2, 7/8, 193-206.
Jarocki R. 2001. Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze. Warszawa.
Jasienica P. 1952. Świt słowiańskiego jutra. Warszawa. Jażdżewski K. 1995. Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku. Łódź. Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów - rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne. Poznań.
Kara M., Krysztofiak T., Wyrwa A. M. (red.). 2016. Gród piastowski w Gieczu. Geneza – funkcja – kontekst. Poznań.
Kiersnowski R. 1999. In memoriam. Aleksander Gieysztor (17.VII .1916-9.II .1999). Kwartalnik Historyczny 56, 3, 146-148.
Kiersnowski R. 2000. Wspominając Aleksandra Gieysztora: w „Millenium”. Przegląd Historyczny 91, 1, 61-63.
Kurnatowska Z. 1997. Badania nad początkami państwa polskiego. Próba bilansu. Slavia Antiqua 38, 25-38.
Kurnatowska Z. 1997. Czy millenium było „tragedią polskiej archeologii”? (W:) Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin. Łódź.
Kurnatowska Z. 2000. Badania nad początkami i rozwojem społeczeństwa wczesnopolskiego. (W:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań.
Labuda G. 2016. Moje spotkanie z Aleksandrem Gieysztorem. (W:) M. Koczerska, P. Węcowski (red.), Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło. Warszawa, 219-228.
Limisiewicz A., Pankiewicz A. (red.). 2015. Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego. In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1, Wrocław.
Noszczak B. 2002. „Sacrum” czy „profanum”? Spór o istotę obchodów millenium polskiego (1949-1966). Warszawa.
Węcowski P. (wyd.). 2016. Listy Aleksandra Gieysztora (wybór). (W:) M. Koczerska, P. Węcowski (red.), Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło. Warszawa, 349-568.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

65

Start page:

7

End page:

12

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63714 ; DOI 10.23858/PA65.2017.001

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 18, 2021

In our library since:

Nov 24, 2017

Number of object content hits:

262

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/83424

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information