RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: On glass serving as money in Medieval archaeological sources (selected examples)

Creator:

Olczak, Jerzy

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 45 (2007)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The function of commodity money is assigned to various objects made of different nonorganic and organic raw-materials, including glass. In many cases of Central European hoards (deposits) and pouches, the glass beads found in their contents have been assumed to be commodity money. Attention was also drawn to glass beads used as .dead man’s coins. Which may have been surrogates of silver coins. Moreover, some researchers believe that in Kievan Rus glass bracelets could have functioned as commodity money. It is less certain whether glass rings had a monetary function. The possibility that glass beads had the function of commodity money makes it necessary to study the problem in greater depth and detail

References:

Adamczyk, J. 2004. Płacidła w Europie środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja. Warszawa
Andrae, R. 1974. Mosaikaugenperlen. Untersuchungen zur Verbreitung und Datierung karolingischer Millefioriglasperlen in Europa. Acta Praehistorica et Archaeologica 4 (1973): 101-98
Aus dem Alltag 1982. Aus dem Alltag der mittelalterlichen Stadt. Bremę
Bartczak, A., H. Pokora and S. Suchodolski 1990. Skarb z X w. z Obiszowa w woj. legnickim. Wiadomości Numizmatyczne 34 (1.2): 9-29
Callmer, J. 1977. Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A.D. Bonn. Lund
Ciepiela, S. 1971. Ozdoby i naczynia szklane odkryte w Nakle nad Notecią. Wiadomości Archeologiczne 36 (2): 203-12
Dekówna, M. 1999. Glass beads. In The Early Mediaeval hoard from Zawada Lanckorońska (Upper Vistula River), H. Zoll-Adamikowa, M. Dekówna and E.M. Nosek (eds), 25-70. Warszawa
Dzieduszycki, W. 1995. Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej. Poznań
Eisner, J. 1952. Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebiště . Bratislava
Fiala, A. 2002 (2001). Sklo v numizmatickej zbierke Mestského múzea v Bratislave. In História skla, D. Staššíková-Štukovská (ed.), 57-9. Nitra
Gaul, J. 1981. Pieniądz brązowy, szklany, żelazny w zachodniej części strefy bałtyckiej w V-VI wieku. Wiadomości Numizmatyczne 25: 32-7
Geisler, H. and K. Grebe 1993. Poztupimi . Potstamp . Potsdam. Ergebnisse archäologischer Forschungen. Potsdam
Grebe, K. 1991. Die Brandenburg vor 1000 Jahren. Potsdam
Gupieniec, A., T. and R. Kiersnowscy 1965. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski srodkowej, Mazowsza i Podlasia. Materiały. Wrocław
Hołubowicz, W. 1956. Opole w wiekach X-XII. Katowice
Hunka, J. 2002 (2001). Sklo ako netradičný numismatický materiál. In História skla, D. Staššíková-Śtukovská (ed.), 51-5. Nitra
Janin, V.L. 1985. Ruskie deneflnye sistemy IX-XV vv. In Drevniaja Rus’. Gorod, zamok, selo, B.A. Kolčin (ed.), 364-75. Moskva
Kiersnowscy, T. and R. 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza. Warszawa. Wrocław
Kiersnowski, R. 1962. Początki pieniądza polskiego. Warszawa
Kiersnowski, R. 1964. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Połabia. Materiały. Wrocław
Kmietowicz, A. 1958. Szklane odważniki arabskie w polskich zbiorach. Wiadomości Numizmatyczne 2 (4): 8-18
Kopaliński, W. 1985. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa
Kowalewski, J. 2001. Społeczne funkcje ozdób stroju słowiańskiego we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich (unpublished typescript in the Library of the Nicolaus Copernicus University), Toruń
Kurtz, H. 1936. Slawische Bodenfunde in Schlesien. Breslau
Lewicki, T. 1953. O cenach niektórych towarów na rynkach wschodniej Europy w IX-XI w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1 (1-2): 112-32
Lipińska, O. 1973. Wczesnośredniowieczne bransolety szklane z Warszawy-Pelcowizny. Wiadomości Archeologiczne 38 (2): 329-47
Lips, J. E. 1957. U źródeł cywilizacji. Warszawa
Łosiński, W. 1990. W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. Część I. Archeologia Polski 35 (2): 287-309
Łosiński, W. 2000. Miejsce rzemiosła w dziejach handlu dalekosiężnego w krajach strefy nadbałtyckiej. In Archeologia w teorii i w praktyce, A. Buko and P. Urbańczyk (ed.), 495-506. Warszawa
Mugurēvich, Ē. 1995. Finds of glass beads from the tenth to thirteenth centuries in Latvia. In Glass beads. Cultural history, technology, experiment and analogy, M. Rasmussen, U.L. Hansen and U. Näsman (eds). .Studies in Technology and Culture. Vol. 2, 33-36. Lejre
Nechvátal, B. and P. Radomerský 1963. Archeologický výzkum na tvrzi v Tleskách u Jesenice (okres Rakovník). Časopis Národního Muzea, oddíl ved společenských 132: 4-13
Olczak, J. 1960. Zagadnienie produkcji szklarskiej w Międzyrzeczu Wielkopolskim w świetle dotychczasowych badań archeologicznych. Archeologia Polski 5 (1): 125-34
Olczak, J. 1968. Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-technologiczne. Wrocław
Olczak, J. 2000. Średniowieczne szklane pierścionki-obrączki-kółka. Kilka uwag o technice formowania i funkcji. In Archaeologia et Historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej, L. Kajzer et al. (eds), 311-22. Łódź
Petersen, E. 1939. Der ostelbische Raum als germanisches Kraftfeld im Lichte der Bodenfunde des 6.-8. Jahrhunderts. Leipzig
Pošvář, J. 1968. Předmincovní platidla u Slovanù, zvlášte v Říši Velkomoravské. In I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Warszawa 14-18 IX 1965, Vol. 6, W. Hensel (ed.), 224-36. Wrocław.
Radomerský, P. 1976. Příspevek k otázce primitivních platidel 13. století. Sborník II. Numismatického Symposia 1969. Numismatica Moravica 5: 106-19, tab. XXV-XXVII
Richter, M. 1982. Hradíštko u Davle . Mestečko ostrovského kláštera. Praha
Shchapova, J. L. 1972. Steklo Kievskoy Rusi. Moskva
Slaski, J. and S. Tabaczyński 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. Materiały. Warszawa
Stenberger, M. 1947. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit, II.Fundbeschreibung und Taffeln. Lund
Stenberger, M. 1958. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit, I. Text. Stockholm
Steppuhn, P. 1998. Die Glasfunde von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 32. Neumünster
Steppuhn, P. 2002. Glasfunde des 11. bis 17. Jahrhundert aus Schleswig. „Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien“ 16. Neumünster
Stolpiak, B. 1989. Z metodologicznych problemów klasyfikacji wytworów szklanych. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 14: 3-11
Sztetyłło, J. 1968. Problematyka pieniądza pozakruszcowego w Czechach, na Rusi i w Polsce w średniowieczu. In I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Warszawa 14-18 IX 1965, Vol. 6, W. Hensel (ed.), 189.223. Wrocław
Sztetyłło, J. 1970. Pieniądz pozakruszcowy. In Słownik Starożytności Słowiańskich, Vol. 4, W. Hensel and Z. Stieber (eds), 90-94. Wrocław
Wachowski, K. 1975. Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. Wrocław
Wachowski, K. 1992. Obol zmarłych na Śląsku i w Małopolsce we wczesnym średniowieczu. Przegląd Archeologiczny 39: 123-37
Zoll-Adamikowa, H., M. Dekówna and E.M. Nosek 1999. The Early Mediaeval hoard from Zawada Lancoronska . Upper Vistula River. Warszawa
Żak, J. 1962. Studia nad kontaktami handlowymi społeczeństw zachodniosłowiańskich ze skandynawskimi od VI do VIII w. n.e. Wrocław
Żak, J. 1966. Uzupełnienia do Inwentarza: Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. In Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur. Materiały, W. Hensel (ed.). 85-9. Wrocław
Żuralska, E.M. 1999. Funkcja pieniężna ozdób szklanych w średniowiecznej Europie Środkowej (Unpublished typescript in the library of the Institute of Archaeology of the Nicolaus Copernicus University). Toruń

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

45

Start page:

127

End page:

137

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information