RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Evidence of winding technique on glass beads discovered at the Lusatian Culture stronghold in Wicina, site 1

Creator:

Purowski, Tomasz

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 45 (2007)

Contributor:

Zych, Iwona : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The present author has concentrated on faults in the glass mass and other evidence identifying the so-called winding technique, using as his study sample the glass products (c. 850 beads) discovered at a stronghold of the Lusatian Culture (Białowice/Billendorf Group) in Wicina, site 1, dated to late Hallstatt C and Hallstatt D. It is assumed that beads produced in this manner will show the following characteristics at times: 1. side (or sides) of the glass thread not melted in; 2. end (or ends) of the glass thread not melted in; 3. ellipsoid bubbles arranged spirally or concentrically with regard to the canal; 4. similarly arranged trails in the glass. In summary, observation of all the possible evidence of the winding technique has demonstrated that over 190 beads were produced with this technique, constituting around 22% of the analyzed assemblage

References:

Buck D.-W. 1979. Die Billendorfer Gruppe, 2. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 13, Berlin
Dekówna, M. 1980. Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej. Wrocław
Dekówna, M. 1990. Untersuchungen an Glasfunde aus Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 27:9-63, Neumünster
Dekówna, M. 1999. Glass beads. In H. Zoll-Adamikowa, M. Dekówna, E.M. Nosek The Early Mediaeval Hoard from Zawada Lanckorońska (Upper Vistula River), 25-70. Warszawa
Dekówna, M. and A. Szymański 1971. Badanie technik produkcji wczesnośredniowiecznych paciorków szklanych metodami petrograficznymi. Slavia Antiqua 18: 283-309
Dekówna, M. and A. Szymañski. 1972. Recherches sur les techniques d’exécution des objets de verre anciens par les methods pétrographiques. Annales du 5e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, 337-51.Liège
Durczewski D. and J. Olczak 1966. Uwagi o technologii i pochodzeniu paciorków szklanych z grodziska kultury łużyckiej w Smuszewie, pow. Wągrowiec. Fontes Archaeologici Posnanienses 17: 55-64
Filarska B. 1958. Produkcja paciorków szklanych w starożytności i wczesnym średniowieczu. Roczniki Muzeum Narodowego w Warszawie 3: 147-72
Kołodziejski, A. 1993. Wicina. Osada obronna sprzed 2500 lat. Zielona Góra
Kołodziejski, A. 2002. Wicina - gród artystów metalurgów z okresu halsztackiego. In Sztuka pradziejowa ziem polskich,109-12. Gniezno
Matysiak J. M. and T. Prokop 2005. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zakrzówku Szlacheckim woj. łódzkie. Łódź
Olczak J. 1968. Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno- technologiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków
Olczak J. 1999. Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (część 3). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXVII, Archeologia szkła 8: 3-52
Piontek J. and A. Kołodziejski 1981. Excavations at Wicina, Poland. Current Anthropology 22 (No. 1): 73-4
Purowski, T. 2005. Wprowadzenie. In M. Starynowicz 2005, 23-24
Purowski, T. 2007. Przedmioty szklane odkryte na grodzie ludności kultury łużyckiej w Wicinie, stan. 1. Archeologia Środkowego Nadodrza 5: 75-172
Sleen, van der, W. G. N. 1967. A handbook on beads. Liège
Starynowicz, M. 2005. Badania fizykochemiczne paciorków szklanych odkrytych na grodzisku ludności kultury łużyckiej w Wicinie, woj. lubuskie. Archeologia Polski 50 (Fasc. 1-2): 21-52
Stawiarska T. 1974. Paciorki szklane z okresu wpływów rzymskich występujące w kulturze zachodniobałtyjskiej. Archeologia Polski 19 (Fasc. 1): 177-233
Stawiarska T. 1985. Paciorki szklane z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich, Biblioteka Archeologiczna 28, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

45

Start page:

27

End page:

34

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information