RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Archaeological approaches to Early Medieval architecture in the middle Danubian region

Creator:

Štefanovičová, Tatiana

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 45 (2007)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The principality of Great Moravia emerged on the Middle Danube in the late 830s. At the same time Christianity spread to the area, as evidenced by archaeological excavations which have revealed the foundations of many stone churches which could be of either western or southwestern origin

References:

Baxa, P., R. Glaser-Opitz, J. Katkinová and V. Ferus. 2004. Kopčany. Pamiatky a múzeá 65
Chropovský, B. 1972. Príspevok k problematike cirkevnej architektúry a počiatkom krestanstva na Slovensku. Monumentorum tutela 8: 173-208
Cibulka, J. 1958. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křestanství na Moravě . Praha
Dekan, J. 1980. The Great Moravian Empire. Bratislava
Dostál, B. 1975. Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno
Dostál, B. 1990. Nčkolik poznámek k objevu velkomoravského kostela ve Starém Městě . In Staromìěstská výročí, L. Galuška (ed.), 35-42. Brno
Dyggve, E. 1933. Dalmatinske centralbygninger in plan og opbygning. Tidskrift for Konstvetenskap 17: 1-14
Dyggve, E. 1951. History of Salonitan Christianity. Oslo
Galuška, L. 1996. Uherské Hradiště -Sady. Brno
Hrubý, V. 1955. Základy kostela na staroslovanském pohřebiśti ve Starém Městě .Na Valách.. Památky archeologické 46: 265-306
Hrubý, V. 1965. Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha
Magnae Moraviae 1967. Magnae Moraviae Fontes Historici II, M. Bartoňkova et al. (eds). Praha. Brno
Merhautová-Livorová, A. 1970. Einfache mitteleuropäische Rundkirchen. Rozpravy ČSAV 80 (7). Praha
Misar, M. 1998. Wandmalereireste aus Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 3: 9-149. Brno
Plachá, V., J. Hlavicová and I. Keller 1990. Slovanský Devín. Bratislava
Pošmourný, J. 1971. Provenience stavebního umění velkomoravských Slovanù. Musaica 11: 41-60
Poulík, J. 1955. Nález kostela z doby Říše Velkomoravské v trati .Śpitálky. ve Starém Městì . Památky archeologické 46: 307-351
Poulík, J. 1957. Výsledky výzkumu na velkomoravském hradišti Valy u Mikulčic. Památky archeologické 48: 241-388
Poulík, J. 1963. Dvì velkomoravské rotundy v Mikulčicích. Praha
Pieta, K., A. Ruttkay and M. Ruttkay 2006. Bojná. Nitra
Ruttkay, A. 1972. Výskum včasnostredovekého sídla v Ducovom. Archeologické rozhledy 24: 130-9
Sós, A. Cs. 1966. Über die Fragen des frühmittelalterlichen Kirchenbaues in Mosapurc - Zalavár. Annales Institutis Slavici (Wiesbaden) I.2: 69-86
Sós, A. Cs. 1973. Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert. Münchner Beiträge Vor- und Frühgeschichte 22. München
Śtefanovičová, T. 1975. Bratislavský hrad v 9.-12. storočí. Bratislava

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

45

Start page:

139

End page:

148

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information