Object

Title: Retoryczne środki językowe jako wskaźniki postaw poznawczych badaczy przeszłości

Creator:

Cyngot, Dorota ; Zalewska, Anna

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 57 Z. 1-2 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

25 cm

Type of object:

Book/Chapter

References:

Anusiewicz J. 1999. Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] Bartmiński J. red., s. 261–289
Archaeology – anthropology – history. Parallel tracks and divergences, „Archaeologia Polona”, t. 44, 2006. Warszawa
Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., 2006. Psychologia społeczna, Poznań
Bachtin M. 1977. Problem tekstu. Próba analizy filozoficznej, „Pamiętnik Literacki”, R. 68, z. 3, s. 265–288
Bartmiński J. 1999. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] J. Bartmiński red., s. 103–120
Bartmiński J. 2007. Językowe podstawy obrazu świata, Lublin
Bartmiński J. 2007. Opozycja swój / obcy a problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007”, t. 19, s. 35–59
Bartmiński J. 2009. Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin
Bartmiński J. red., 1999. Językowy obraz świata, Lublin
Bartmiński J., Chlebda W. 2008. Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007, t. 20, s. 11–27
Benedyktowicz Z. 2000. Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków
Buchowski M. 1997. Wspólnota interpretacyjna: czy archeologia jest potrzebna antropologii?, [w:] Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?, J. Ostoja-Zagórski red., Poznań, s. 51–64
Burke K. 1977. Tradycyjne zasady retoryki, „Pamiętnik Literacki”, R. 68, z. 2, s. 219–250
Chlewiński Z. 1992. Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, „Kolokwia Psychologiczne”,t. 1, Stereotypy i uprzedzenia, Z. Chlewiński, I. Kurcz red., s. 7–28
Culler J. 1997. Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa
Cyngot D., Tabaczyński S., Zalewska A. 2006. Editorial, [w:] Archaeology – anthropology – history... (2006), s. 1–9
Dijk T. van, 2003. Dyskurs polityczny i ideologia, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007, t. 15, s. 7–28
Dominiak Ł. 2003. Dlaczego nie konstruktywizm, [w:] Konstruktywizm w humanistyce, A. Pałubicka, A.P. Kowalski red., Bydgoszcz, s. 163–170
Fagan B. 2006. Writing archaeology – telling stories about the past, Walnut Creek
Foucault M. 1977. Archeologia wiedzy, Warszawa
Gajda S. 2001. Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, J. Bartmiński red., s. 183–199
Giddens A. 2001. Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, Kraków
Griffin E. 2003. Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk
Grobler A. 2006. Metodologia nauk, Kraków
Grzegorczykowa R. 1999. Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] J. Bartmiński red., s. 39–46
Herzfeld M. 2004. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków
Hodder I. 1989. Writing archaeology: site reports in context, „Antiquity”, t. 63, s. 268–274
Houellebecq M. 2005. Poszerzenie pola walki, Warszawa
Joyce R. A. 2002. The languages of archaeology: dialogue, narrative, and writing, Oxford, Malden, MA
Kłoskowska A. 1996. Kultury narodowe u korzeni, Warszawa
Kostkiewiczowa T. 2008. Konwencja stylistyczna, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska,J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa, s. 261
Kostkiewiczowa T. 2008. Styl autora, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński,Słownik terminów literackich, J. Sławiński red., Warszawa, s. 533–534
Kostkiewiczowa T. 2008. Styl naukowy, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa, s. 534–535
Kurcz I. 1992. Stereotypy, prototypy i procesy kategoryzacji, „Kolokwia Psychologiczne”, t. 1, Stereotypy i uprzedzenia, Z. Chlewiński, I. Kurcz red., s. 29–44
Lichański J. Z. 2000. Retoryka: od renesansu do współczesności – tradycja i innowacja, Warszawa
Lichański J. Z. 2007. Retoryka: historia – teoria – praktyka, t. I, Historia i teoria retoryki, Warszawa
Mamzer H. 2003. Strategie konstruktywistyczne w archeologii, [w:] Konstruktywizm w humanistyce, A. Pałubicka, A.P. Kowalski red., Bydgoszcz, s. 149–162
Mamzer H. 2004. Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne, Poznań
Mamzer H. 2005. Kultura archeologiczna jako wspólnota interpretacyjna, [w:] Archeologia o początkach Słowian, P. Kaczanowski, M. Parczewski red., Kraków, s. 51–64
Marciniak A. 1996. Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, Poznań
Markowski M. P. 2007. Bachtin, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków, s. 155–172
Mokrzan M. 2010. Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wrocław
Niżnik J. 2008. Rola języka w naukach społecznych, [w:] Wielojęzyczność nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Fundacji Dyskusje o Nauce 12, Wrocław – Warszawa, s. 42–49
Norwid C. K. 1962. Vade-mecum, Warszawa
Nowak P. 2007. Opozycja swój / obcy a skuteczność komunikacji – wybrane zagadnienia, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007, t. 19, s. 99–108
Okopień-Sławińska A. 2008. Retoryka, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa, s. 472–474
Popowska-Taborska H. 1999. Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości, [w:] J. Bartmiński red., s. 57–63
Pluciennik M. 1999.Archaeological narratives and other ways of telling, „Current Anthropology”, t. 40 (5), s. 653–668
Putnam H. 1999. Pragmatyzm. Pytania otwarte, Warszawa
Tabaczyński S. 2006. Archaeology – anthropology – history. Unconscious foundation and conscious expression of social life, [w:] Archaeology – anthropology – history... (2006), s. 15–39
Tokarski R. 1999. Językowy obraz świata w metaforach potocznych, [w:] J. Bartmiński red., s. 65–81
Tomczak Ł. 2010. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007. Bibliografia adnotowana 1988–2008, Lublin
Topolski J. 1996. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa
Wierzbicka-Piotrowska E. 2007. Argumentacja erystyczna w tekstach naukowych, „Forum Artis Rhetoricae”, t. 10–11, s. 97–108
Załęska M. 2007. Refutacja retoryczna a procedura falsyfikacji w nauce, „Forum Artis Rhetoricae”,t. 10–11, s. 83–96
Załęska M. 2008. Retoryka a językoznawstwo, [w:] Retoryka, M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek red., Warszawa, s. 173–191
Zinken J. 2000. Nie mam nic przeciwko obcym, ale ci obcy nie są stąd. Konceptualizacja obcości w dyskursie prasowym w Polsce i w Niemczech, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin 2007, t. 12, s. 53–62
Ziomek J. 2000. Retoryka opisowa, Wrocław – Warszawa – Kraków
Ziomek J. 2008. Teoria, historia, powinowactwa literatury, cz. V, O współczesności retoryki, Klasycy Nauki Poznańskiej, t. 19, A. Pihan-Kijasowa red., Poznań
Zybertowicz A.,1995. Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

57

Issue:

1-2

Start page:

57

End page:

78

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49556 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 18, 2021

In our library since:

Nov 4, 2014

Number of object content hits:

1 943

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/67295

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information