RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rural tourism – “an apple of the eye” of rural policy in Poland

Creator:

Bednarek-Szczepańska, Maria

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Europa XXI 32 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warsaw

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Since the beginning of political transformation in Poland, rural tourism was perceived as a versatile means for improving the economic situation of rural areas. It became a subject of excessive interest of politicians, scholars, various activists and the media. The aim of this article is to show the development and functioning of institutional and organizational environment over rural tourism in Poland. At first, development of rural tourism in Poland is presented, followed by the formation of a national and then a local support system. The multidimensional support for rural tourism and the accompanying enthusiasm for it allow for making a statement that tourism became “an apple of the eye” of the rural transformation process in Poland.

References:

1. Bednarek-Szczepańska M., 2011. Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. Czasopismo Geograficzne, vol. 82, no. 3, pp. 249-270.
2. Bednarek-Szczepańska M., 2010. Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 23, Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.
3. Bramwell B., 1991. Sustainability and Rural Tourism Policy in Britain. Tourism, recreation, research, vol. 16, no. 2, pp. 49-51.
-
4. Brodziński Z., 2008. Strategie lokalnych grup działania na rzecz poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 10, no. 2, pp. 34-38.
5. Chmiel A., 2007. Turystyka w Polsce w latach 1945-1989, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer.
6. Czapiewska G., 2012. Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim [in:] M. G. Woźniak (ed.), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, vol. 29, pp. 261-272.
7. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, 2011, 2009, 2005. J. Czapiński & T. Panek (eds.), Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
8. Gramzow A., 2007. Oddolne inicjatywy jako szansa poprawy jakości życia na wsi? Wyniki studium przypadku w Bałtowie, Discussion papers, vol. 103. Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Leibnitz.
9. Gulc A., 2013. Wdrażanie oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie podejścia Leader. Ekonomia i Zarządzanie, vol. 5, no. 4, pp. 225-245.
10. Jagusiewcz A., 2008, Kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne w latach 2005-2007, Instytut Turystyki, www.intur.gov.pl [24.05.2010].
11. Jenkins J. M., 1993. Tourism Policy in Rural New South Wales – Policy and Research Priorities. GeoJournal, vol. 29,no. 3, pp. 281-290.
-
12. Kamiński R., 2011. Partnerstwa w programie LEADER. Czy można stwierdzić, że LEADER nie buduje kapitału społecznego na polskiej wsi?. Polityka Społeczna (special issue), pp. 27-30.
13. Lichacy J., 2011. Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 201, 1, Oeconomica, vol. 288, pp. 215-220.
14. Liu A., 2006. Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. Tourism Management, vol. 27, no. 5, pp. 878–889.
-
15. Luloff A. E., Bridger J. C., Graeffe A. L., Saylor M., Martin K., Gitelson R., 1994. Assessing rural tourism efforts in the United States. Annals of Tourism Research, vol. 21, no. 1, pp. 46-64.
-
16. Majewski J., Lane B., 2003. Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Warszawa: Fundacja Edukacja dla Demokracji.
17. Nylander M., Hall D., 2005. Rural Tourism Policy. European Policy [in:] D. Hall et all. Rural Tourism and Sustainable Business, Cromwell Press, pp. 17-40.
18. Chojnacka-Ożga L., Ożga, W., 2010. Znaczenie edukacji przyrodniczo-leśnej dla turystyki przyjaznej środowisku, Acta Scientiarum Polonorum, Oeocnomia, vol. 9, no. 4, pp. 91-100.
19. Perepeczko B., Majewski E., 2004. Poglądy na rolnictwo w świetle zagregowanych wskaźników [in:] I. Bukraba-Rylska (ed.), Polska wieś w społecznej świadomości, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 113-134.
20. Saarinen J. 2007. Contradictions of Rural Tourism Initiatives in Rural Development Contexts: Finnish Rural Tourism Strategy Case Study. Current Issues in Tourism, vol. 10, no. 1, pp. 96-105.
-
21. Saxena G., Ilbery B., 2010. Developing integrated rural tourism: Actor practices in the English/Welsh border. Journal of Rural Studies, vol. 26, no. 3, pp. 260–271.
-
22. Saxena G., Ilbery B., 2008. Integrated rural toursim. A border case study. Annals of Tourism Research, vol. 35, no. 1, pp. 233–254.
-
23. Wojciechowska J., 2003. Agroturystyka w dziedzinie nauki i praktyki. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, vol. 402. Kraków, pp. 79-92.
24. Wojciechowska, J. 2006. Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. Folia Turistica, vol. 17, pp. 99-119.
25. Wojciechowska J., 2009. Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
26. Wang L., Cheng S., Zhong L., Mu S., Dhurba B., Ren G., 2013. Rural Tourism Development in China: Principles, Models and the Future. J. Mt. Sci.,10, pp. 116–129.
-
27. Ziomek A., 2009. Partnerstwa lokalne w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju [in:] B. Skrzypczak, M. Grygorczyk (eds.), Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Warszawa: Stowarzyszenie CAL, pp. 7-14.
28. Zmyślony P., 2006. Samorząd terytorialny jako przywódca w regionie turystycznym [in:] B. Raszka, S. Bosiacki (eds.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku: globalne wyzwania i zagrożenia. Poznań: Wyd. AWF, pp. 111–124.

Relation:

Europa XXI

Volume:

32

Start page:

37

End page:

50

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63686 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2017.32.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2021

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

319

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83147

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information