RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Urbanizacja wsi na przykładzie miast zdegradowanych województwa świętokrzyskiego = Urbanization of villages on the example of former towns in the Świętokrzyskie Voivodeship

Creator:

Sokołowski, Dariusz

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

In the Świętokrzyskie Voivodeship there are numerous former towns possessing a village status nowadays. Most of them were deprived of town privileges between 1869 and 1870, under the Russian regulation. These sites lost the characteristics of urban areas in the slightest degree. The paper analyzes the infrastructure and functional, morphological and demographic situation of such villages. Some of them were identified as having a chance to regain the town rights.

References:

1. Drobek W., 1999, Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
2. Golachowski S., 1964, Dawne wzory i nowe modele wsi, Czasopismo Geograficzne, 35, 3–4, s. 371–386.
3. Golachowski S., 1965, Proces semi-urbanizacji w województwie opolskim, Kwartalnik Opolski, 2, s. 54–58.
4. Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M. (red.), 1957, Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne IG PAN, 9, Warszawa.
5. Jelonek A., 1967, Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r., Dokumentacja Geograficzna, z. 3–4.
6. Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9–24.
7. Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
8. Krzysztofik R., 2006, Nowe Miasta w Polsce w latach 1980–2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
9. Maik W., 1977, A graph theory approach to the hierarchical ordering of elements of the settlement systems, Questiones Geographicae, 4, s. 95–108.
10. Miasta polskie w tysiącleciu, 1965, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
11. Mularczyk M., 2006, Przemiany społeczno-zawodowe w małych miastach woj. świętokrzyskiego w latach 1995–2004, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, 226, s. 95–105.
12. Ratzel F., 1891, Anthropogeographie, t.II, Stuttgart.
13. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22, 1923, GUS, Warszawa.
14. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich, 1880–1902 (15 tomów), F. Sulimierski, W. Walewski (red.), Warszawa.
15. Sokołowski D., 1994, Hierarchia miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły, Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia 26, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 107–124.
16. Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
17. Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wyd. UMK, Toruń.
18. Sokołowski D., 2008, Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 63–78.
19. Statystyka miast i osiedli 1945-1965, 1967, Seria Statystyka Regionalna, 6, GUS.
20. Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B., 1990, Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce, Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław.
21. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w:] A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, E. Świercz (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI/2, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, s.75–88.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

195

End page:

216

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55728 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 3, 2015

Number of object content hits:

974

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/76072

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information