RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The role of entrepreneurship in regional development strategies (based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020)

Creator:

Płaziak, Monika ORCID ; Rachwał, Tomasz

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Europa XXI 26 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

29 cm ; Każdy numer posiada własny tytuł.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Entrepreneurship is one of core social and economic development factor in spatial systems, particularly at regional scale. This article presents results of analyses focused on the place and role of entrepreneurship in theregional development policy in the light of the National Strategy of Regional Development 2010–2020: Regions, Cities, and Rural Areas for Poland (the NSRD 2010-2020). Furthermore, key concepts of the Strategy werecontrasted with entrepreneurship-related concepts presented in the regional development strategies of two other countries – Finland i.e.: Finland’s Regional Development Strategy 2020 (FRDS 2020) and Bulgaria: The NationalRegional Development Strategy of the Republic of Bulgaria for the period 2005-2015 (NRDS 2005-2015). The analysis leads to a conclusion that the role of entrepreneurship in the Polish regional development strategy isunderestimated compared to the position it has in the Finnish and Bulgarian strategies; thus, it is necessary to increase its importance not only in the key assumptions of the strategy but also when implementing theseprinciples of the regional development policy in practice.

References:

1. Acs Z., 2010. Entrepreneurship and Regional Development. Cheltenham: Edward Elgar.
2. Acs Z., Armington C. 2004. Employment growth and entrepreneurial activity in cities. Regional Studies, vol. 38, iss. 8, pp. 911-927 [DOI:10.1080/0034340042000280938].
http://dx.doi.org/10.1080/0034340042000280938 -
3. Berger S., Canning R., Dolan M., Kurek S., Pilz M., Rachwał T., 2012. Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe, Journal of Curriculum Studies, vol. 44, iss. 5, pp. 679-701 [DOI:10.1080/00220272.2012.702223].
http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2012.702223 -
4. Borowiec M., Rachwał T. 2011. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 7, pp. 321-332.
5. Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner B., 2009. Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 13, pp. 95-109.
6. Brzozowski T., 2007. Przedsiębiorczość" - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 3, pp. 196-203.
7. Cori B., 1989. Towards a new geography of Italian industrial entrepreneurship, Geographia Polonica, vol. 57, pp. 39-52.
8. Dąbrowski A., 2011. Kierunki europejskiej polityki regionalnej - wybrane problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 241, pp. 30-40.
9. Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. 2013, Washington: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
10. Dorocki S., Jenner B., 2009. Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 5, 188-197.
11. Drejerska N., 2012. Krajowa polityka rozwoju regionalnego a programowanie rozwoju regionów. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, vol. 2, pp. 11-20.
12. Finland's Regional Development Strategy 2020, 2010, Helsinki: Ministry of the Employment and Economy.
13. Fritsch M.,2011. Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar
http://dx.doi.org/10.4337/9780857936493 -
14. Gal Z., 2005. A New Tool for Economic Growth: Role of Innovation in the Transformation and Regional Development of Hungary, Geographia Polonica, vol. 78, iss. 2, pp. 31-52.
15. Golejewska A., 2012. Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 19, pp. 93-115.
16. Jarczewski W., 2007. Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 3, pp. 72-80.
17. Kola-Bezka M., 2010. Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 16, pp. 403-411.
18. Korenik S., 2012. Wyzwania i dylematy współczesnej polityki regionalnej, Biblioteka Regionalisty, iss. 12, pp. 53-62.
19. Kudełko J., 2010. Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 95, pp. 223-232.
20. Kurek S., Rachwał T., 2009. The role of business education in the development of entrepreneurship in the member states of the European Union, Europa XXI, vol. 19, pp. 127-142.
21. Kurek S., Rachwał T., 2011. Development of entrepreneurship in ageing populations of the European Union, Procedia. Social and Behavioral Sciences, vol. 19 (2011), pp. 397-405 [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.05.100].
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.100 -
22. Krueger N.F. Jr., Brazeal D.V, 1994, Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory&Practice, vol. 18(3), pp. 91-104.
23. Lewandowski K., 2011. Ocena polityki regionalnej Unii Europejskiej w świetle badań empirycznych, Gospodarka w Praktyce i Teorii, vol. 2(29), pp. 53-64.
24. Makieła Z., 2013. Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
25. National Strategy of Regional Development 2010–2020: Regions, Cities, and Rural Areas, 2013, Warsaw: Ministry of Regional Development.
26. Perło D., Dębkowska K., 2013. Konkurencyjność regionów Unii Europejskiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, vol. 64, iss. 6, pp. 60-70.
27. Qian H., Acs Z. J., Stough R. R. 2013. Regional systems of entrepreneurship: the nexus of human capital, knowledge and new firm formation, Journal of Economic Geography, vol. 13, iss. 4, pp. 559-587
http://dx.doi.org/10.1093/jeg/lbs009 -
28. Rachwał T., 2012. Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast, [in:] Makieła Z., Szromnik A. (eds.), Miasto innowacyjne. Wiedza – Przedsiębiorczość – Marketing,
29. Rachwał T., Płaziak M., 2013. Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach, [in:] Churski P., Kudłacz T. (eds.), Gospodarka przestrzenna– doświadczenie i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, vol. 251, pp. 198-263.
30. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, 2006. 2006/962/EC, Official Journal of the European Union, L 394, 30.12.2006.
31. Rynio D., 2011. Polityka spójności a nowy paradygmat polityki regionalnej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 227, pp. 192-201.
32. Szlachta J., 2010, Europejska polityka regionalna po roku 2013 - wyzwania dla Polski, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, vol. 83, pp. 215-236.
33. The National Regional Development Strategy of the Republic of Bulgaria for the period 2005-2015, 2005, Sofia: Ministry of Regional Development and Public Works.
34. Wach K., 2012, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
35. Wach, K. 2013. Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnogospodarczych, Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 9, pp. 246-257.
36. Wyrwich M., 2012. Regional Entrepreneurial Heritage in a Socialist and a Postsocialist Economy, Economic Geography, vol. 88, iss. 4, pp. 423-445 [DOI: 10.1111/j.1944-8287.2012.01166.x].
http://dx.doi.org/10.1111/j.1944-8287.2012.01166.x -
37. Zioło Z., 2012. Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 20, pp. 9-32.
38. Zioło Z., Rachwał T., 2012. Entrepreneurship in geographical research [in:] Churski P. (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 135-155.

Relation:

Europa XXI

Volume:

26

Start page:

97

End page:

110

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53612 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2014.26.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 13, 2023

In our library since:

May 8, 2015

Number of object content downloads / hits:

1425

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/72441

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information