Object

Title: Quality of Life and Ecosystem Services in Rural-Urban Regions

Creator:

Degórski, Marek

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Europa XXI 22 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 133-183

References:

1. Bertalanffy von L., 1928, Kritische Theorie der Formbildung, Gebrüder Borntraeger, Berlin. ; 2. Bolund P., Hunhammar S., 1999, Ecosystem services in urban areas, Ecological Economics, 29,291-301. ; - ; 3. Boyd J., Banzahaf S., 2007, What are ecosystem services?, Ecological Economics, 63, 1-2, 616-626. ; - ; 4. Degórska B., 2008, Changes in the landscape of the Warsaw Metropolitan Area in the late 20th andearly 21st centuries, Atlas Warszawy, 10, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 5. Degórski M., 2003, Some aspects of multifunctional landscape character in the interdisciplinaryenvironmental study, in: Helming K., Wiggering H., (Eds.), Sustainable development of MultifunctionalLandscapes, Springer–Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 53 – 65. ; - ; 6. Degórski M., 2005, Physical environment versus geographical environment, in: Maik W., RembowskaK., Suliborski A. (Eds.), Geography as a science linked to the space, environment andlandscape, pp. 116-129. ; 7. Degórski M., 2007, Environmental conditions as a driving force of regional development in Poland,in: Kovacs A. (Eds.), Regionality and/or Locality, Discussion Papers, Special Issue, Center forRegional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, 2007, pp. 67-80. ; 8. Degórski M., 2010, Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjałurozwoju regionów poprzez grawitację atraktorów i wzrost lepkości, (Multifunctionality ofenvironment as a chance for the region development by attractors gravity and increase in theirviscosity), in: Strzelecki Z., Legutko-Kobus P. (Eds.), Oblicza współczesnego kryzysu a polskieregiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, pp. 180-187. ; 9. Domański R., 2007, Przewidywalność i modelowanie rozwoju zrównoważonego (podtrzymywalnego)w długim okresie, (Predictability and modeling of sustainable development in long term), in:Streszczenia Konferencji Naukowej, O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarceprzestrzennej, Poznań 19-20 listopada, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i GospodarkiPrzestrzennej UAM, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Centrum InstytutWielkopolski UAM, Poznań, pp. 1-5. ; 10. Ehrlich P.R., Ehrlich A.H., 1991, Extinction, Ballantine, New York. ; 11. Farber S.C., Costanza R., Wilson M.A., 2002, Economic and ecological concepts for valuing ecosystemservices, Ecological Economics, 41, 375-392. ; - ; 12. Fisher B., Turner K., 2008, Ecosystem services: classification for valuation, Biological Conservation,141, 2008, 1167-1169. ; - ; 13. Haughton G., Hunter C., 1994, Sustainable cities, regional policy and development, Jessica Kingsley,London. ; 14. Holdren J.P., Ehrlich P.R., 1974, Human population and the global environment, American Scientist,62, 282-292. ; 15. Howarth R., Farber S.C., 2002, Accounting for the value of ecosystem services, Ecological Economics,41, 421-429. ; - ; 16. Łaguna T., 2004, Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi,(Economical bases for the environmental and natural resources management), Ekonomiczne iEkologiczne Aspekty Gospodarki Przestrzennej, Olsztyn. ; 17. Meyer B., Degórski M., 2007, Integration of multifunctional goals into land use – the planningperspective, in: Mander U., Wiggering H., Helming K. (Eds.), Multifunctional Land Use, meetingfuture demands for landscape goods and services, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp.153-166. ; - ; 18. Millennium Ecosystems, 2005, Assessment ecosystems and human well being synthesis, Island Press,Washington, DC. ; 19. Wallace K., 2007, Classification of ecosystem services: problems and solutions, Biological Conservation,139, 235-246. ; - ; 20. Zhang W., Ricketts H., Kremen C., Carney K., Swinton M., 2007, Ecosystem service and dis-servicesto agriculture, Ecological Economics, 64, 253-260. ; - ; 21. Życzkowski K., Łoziński A., 2003, Chaos, fraktale oraz euroatraktor, (Chaos, fractals and euroattractors),Foton, 80, 4-9.

Relation:

Europa XXI

Volume:

22

Start page:

137

End page:

147

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31091 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2012.22.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information