RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: W jakim stroju na swój pogrzeb, czyli próba interpretacji funkcji tekstyliów archeologicznych odkrywanych w grobach z wczesnej epoki żelaza z terenu Polski

Creator:

Słomska, Joanna ; Antosik, Łukasz

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

What to wear to your funeral or an attempt to interpret the function of archaeological textiles discovered in graves from the early Iron Age in Poland ; Przegląd Archeologiczny T. 66 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The main aim of the paper is to present the cognitive possibilities given by textiles found in graves from the early Iron Age. Apart from information on techniques used in prehistoric weaving, they also allow, unfortunately only in certain cases, to determine their original function. Textile materials discovered up to now at cemeteries from Poland have been most likely the remains of shrouds, pouches or clothes. These remains, in combination with numerous textile materials from Europe, are an important source of information about the communities living in Poland in the early Iron Age. Undoubtedly, garments were one of the determinants of cultural affiliation in prehistory. It consisted of metal jewellery, commonly discovered during excavations, but also definitely less frequent finds of clothing remains

References:

Abłamowicz R. 1998. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Orzechu, gm. Świerklanice, woj. Katowice, Śląskie Prace Prahistoryczne 3, 24-102
Aigner-Foresti L. 2010. Etrurien und die Gebiete nördlich der Alpen in der Villanova Zeit: Kulturelle Beziehungen und historischer Hintergrund. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, Biskupin-Wrocław, 127-145
Antosik Ł., Iwanowska G. 2015. Tekstylia z cmentarzyska kultury kurhanów wschodniolitewskich w Żwirblach. (W:) B. Kontny (red.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, 25-36
Antosik Ł., Słomska J. 2013. Najstarsze zabytki włókiennicze z terenu Łodzi, Kronika miasta Łodzi 3 (63), 180-183
Antosik Ł., Słomska J. 2014. Tekstylia z okresu halsztackiego z terenu Opolszczyzny, Opolski Rocznik Muzealny 20, 103-109
Antosik Ł., Słomska J. 2017. Nowe odkrycia tekstylne na cmentarzysku kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Łabędach-Przyszówce w pow. gliwickim, na stanowisku 4, Raport 12, 89-96
Banck-Burgess J. 1999. Hochdorf IV. Die Textilfunde aus dem späthallstattzeitlichen Fürstengrab von Eberdingen- Hochdorf (Kreis Ludwigburg) und weitere Grabtextilien aus hallstatt- und latènezeitlichen Kulturgruppen, Stuttgart
Banck-Burgess J. 2012a. Case Study: The Textiles from the Princely Burial at Eberdingen-Hochdorf, Germany. (W:) M. Gleba, U. Mannering (red.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford-Oakville, 139-152
Banck-Burgess J. 2012b. Mittel der Macht. Textilien bei den Kelten: Instruments of power. Celtic Textiles, Stuttgart
Bergerbrant S. 2007. Bronze Age Identities: Costume, conflict and Contact in Northern europe 1600-1300 BC, Stockholm Studies in Archaeology 43
Biel J. 1985. Der Keltenfürst von Hochdorf, Stuttgart
Bukowski Z. 1960. Kilka uwag na temat funkcji niektórych ozdób guzikowatych kultury łużyckiej, Archeologia Polski 5 (2), 197-244
Bukowski Z. 1993. Niektóre szczegóły obrządku grzebalnego w świetle badań cmentarzysk birytulanych kultury łużyckiej na Górnym Śląsku, Archeologia Polski37 (1-2), 57-87
Dobrzańska-Szydłowska E., Gedl M. 1962. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Łabędach-Przyszówce, pow. Gliwice, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 1
Dobrzańska E., Gedl M. 1962. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Lasowicach Małych pow. Olesno, Silesia Antiqua 4, 121-162
Drążkowska A. 2008. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń s. 51
Fogel J., Sikorski A. 2006. Textile impressions on clay casting utensils from the Lusatian culture settlement at Bnin (Poznań district, Wielkopolska province), site 2b / Odciski tekstyliów na glinianych przyborach odlewniczych z osady ludności kultury łużyckiej w Bninie (pow. poznański, woj. wielkopolskie), stan. 2b, Sprawozdania Archeologiczne 58, 503-517
Fogolari G., Prosdocimi A. L. 1988. I veneti antichi. Lingua e cultura, Il miti e ta storia, Seria maggiore 2
Frei K. M., Mannering U., Berghe I. V., Kristiansen K. 2017. Bronze Age wool: provenance and dye investigations of Danish textile, Antiquity 91 (357), 640-654
Galasińska-Hrebendowa W. 1989. Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej w Będzinie-Łagiszy, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia 12,Bytom
Gediga B. 2013. The Culture of the Early Iron Age in the South-Western Regions of Poland in the light of new Research. (W:) S. Bergerbrant, S. Sabatini (red.), Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen, British Archaeological Reports, International Series 2508, 283-393
Gediga B. 2014. Pojęcie kultury halsztackiej w świetle nowych badań. (W:) J. Juchelka (red.), Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference “Popelnicová pole a doba halštatská”, Opava, 15-25
Gedl M. 1970. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ligocie Samborowej, pow. Strzelce Opolskie, Opolski Rocznik Muzealny 4, 137-196
Gedl M. 1973. Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu, pow. Głubczyce, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Gleba M. 2012. Italy: Iron Age. (W:) M. Gleba, U. Mannering (red.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 4, Ancient Textiles Series 11,215-241
Gleba M. 2015. Production and Consumption: Textile Economy and Urbanisation in Mediterranean Europe 1000–500 BC E (PROCON). (W:) K. Grömer, F. Pritchard (red.), Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era NESAT XII. 21st–24th May 2014 in Hallstatt, Austria, Archaeolingua 33, 261-269
Gleba M., Mannering U. (red.) 2012. Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford-Oakville
Gleba M., Turfa J. M. 2007. Digging for archeological textiles in museums: «New» finds, in the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. (W:) A. Rast-Eicher, R. Windler (red.), Archäologische Textilfunde – Archaeological Textiles, NESAT IX, Braunwald, 18–21. Mai 2005, Ennenda, 35-41
Grömer K. 2010. Prahistorische Textilkunst in Mitteleuropa. Geschichte des Handwerkes und Kleidung vor den Romern, Wien
Grömer K. 2012. Austria: Bronze and Iron Ages. (W:) M. Gleba, U. Mannering (red.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford-Oakville, 27-64
Grömer K. 2013. Tradition, creativity and innovation – The development of textile expertise from the Bronze age to the Hallstatt Period. (W:) K. Grömer, A. Kern, H. Reschreiter, H. Rösel-Mautendorfer (red.), Textiles from Hallstatt. Weaving Culture in Bronze Age and Iron Age Salt Mines, Archaeolingua 29, Budapest, 53-97
Grömer K. 2015. Muster – Farbe – Design Eisenzeitliche Textilkunst aus Mitteleuropa, Antike Welt 1/15, 13-17
Grömer K. 2016. The Art of Prehistoric Textile Making. The development of craft traditions and clothing in Central Europe, Vienna
Grömer K. 2017. Textile and fur remains in grave 6, Tumulus 1 from Pleška hosta at Molnik. (W:) S. Tecco- Hvala (red.), Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, Ljubljana, 211-219
Grömer K., Kania K., Boutrup J. 2015. Iron Age Finger-Loop Braiding. Finds from the Hallstatt Salt Mine, Archaeological Textiles Review 57, 39-46
Grömer K., Kern K., Reschreiter H., Rösel-Mautendorfer H. (red.) 2013. Textiles from Hallstatt. Weaving culture in Bronze and Iron Age Salt Mines, Archaeolingua 29
Grömer K., Sallari K. 2018. Dressing Central European prehistory - the sheep’s contribution: An interdisciplinary study about archaeological textile finds and archaeozoology, Annalen des naturhistorischen Museums in Wien, Serie A, 120, 127-156
Hald M. 1980. Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials. A Comparative Study of Costume and Iron Age Textiles, Publications of the National Museum, Archaeological-Historical Series XXI, Copenhagen
Harris S. 2014. Wrapping the dead: An investigation of the Bronze Age burial mounds of southern Scandinavia through a wrapping analysis. (W:) S. Harris, L. Douny (red.), Wrapping and Unwrapping Material Culture: Archaeological and Anthropological Perspectives, Walnut Creek, 115-134
Jørgensen L. B., Rest-Eicher A., Ehlers S. K., Fossøy S. H. 2016. Innovations in European Bronze Age textiles, Praehistorische Zeitschrift 91, 68-102
Józefowska A., Łaciak D. 2012. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Domasław 10-12, gm. Kobierzyce, Raport 2007- 2008 (1), 463-482
Kaczanowski P., Kozłowski J. K. 1998. Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.). (W:) Grodziski S., Wyrozumski J., Zgórniak M. (red.), Wielka Historia Polski 1, Kraków
Kempisty A. 1957. Cmentarzysko kultury łużyckiej we wsi Winiary, pow. Kalisz, Wiadomości Archeologiczne 24 (1-2), 144-146
Kietlińska A., Mikłaszewska R. 1963. Cmentarzysko kultury grobów kloszowych we wsi Transbór, pow. Mińsk Mazowiecki, Materiały Starożytne 9, 255-330
Kryński I. 2006. Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Drohiczynie - st. IX, woj. Podlaskie, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne 2, 5-65
Lipkin S. 2010. Textile-making in central Tyrrhenian Italy from the final Bronze Age to the Republican period, Oulu
Lucke W., Frey O. H. 1962. Die Situla in Providence, Römisch-Germanische Forschungen 26, Berlin
Łaszczewska T. 1964. Karty z analizami tekstyliów z Łódź-Ruda Pabianicka, Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź
Łaszczewska T. 1966. Pradzieje włókiennictwa. (W:) J. Kamińska, I. Turnau (red.), Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, Wrocław,21-53
Maik J. 1988. Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza, Wrocław
Maik J. 2005. Wyniki analizy technologicznej tekstyliów z Z akrzewa. (W:) A. Krzyszowski, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Zakrzewie w powiecie sieradzkim, Fontes Archaeologici Posnanienses 40, 227-228
Maik J. 2009. Wyroby włókiennicze z grobu książęcego nr 1 w Leśnie, st. 1. (W:) K. Walenta, Leśno i mikroregion w okresie rzymskim, Chojnice, 233-244
Maik J. 2012a. Włókiennictwo kultury wielbarskiej, Łódź
Maik J. 2012b. Poland. (W:) M. Gleba, U. Mannering (red.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford-Oakville, 293-303
Maik J., Rybarczyk A. 2014. Gewebe der Hallstattkultur aus Domasław. (W:) K. Gömer, F. Pritchard (red.), Niederschlesien, in Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era, NESAT XII, The North European Symposium of Archaeological Textiles 21st-24th May 2014 in Hallstatt, Budapest, 83-94
Maik J., Rybarczyk A. 2016. Tekstylia kultury halsztackiej z Domasławia na Dolnym Śląsku na tle włókiennictwa wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej. (W:) B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Europa w okresie od VIII wieku przed narodzinami Chrystusa do I wieku naszej ery, Biskupin-Wrocław, 25-43
Mannering U. 2015. Early Scandinavian Textile Design. (W:) K. Gömer, F. Pritchard (red.), Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era, NESAT XII, The North European Symposium of Archaeological Textiles 21st-24th May 2014 in Hallstatt, Austria, Budapest, 95-102
Mannering U., Gleba M., Bloch Hansen M. 2012. Denmark. (W:) M. Gleba, U. Mannering (red.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford-Oakville, 89-118
Miazga B. 2017. Zabytek archeologiczny jako źródło informacji o przeszłości. Badania specjalistyczne śladów produkcji, użytkowania i depozycji artefaktów, Wrocław
Michałowska M. 2006. Leksykon włókiennictwa, Warszawa
Młodkowska-Przepiórkowska I. 2007. Odkrycie diademu ze skóry na stanowisku nr 7 w Pawełkach, gm. Kochanowice, woj. śląskie. (W:) J. Chochorowski (red.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 455-463
Młodkowska-Przepiórkowska I. 2010. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Pawełkach, gm. Kochanowice, woj. śląskie, Rocznik Muzeum Częstochowskiego 10, 141-166
Moskal-del Hoyo M., Badal Garcia E. 2009. Botanical analysis of an organic matter object found in the urn grave 1395 from the Opatów cementary (Kłobuck depratment, śląskie voivodship), Sprawozdania Archeologiczne 61, 243-252
Möller-Wiering S. 2011. War and Warship. Textiles from 3rd to 4th-century AD Weapon Deposits in Denmark and Northern Germany, Ancient Textiles Series 9, Oxford-Oakville
Munksgård E. 1974. Oldtidsdragter, Køpenhavn
Nosek S. 1946. Wyniki badań prowadzonych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie, pow. częstochowski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio F (¼), 229-333
Podkowińska Z. 1948. Cmentarzysko ciałopalne z wczesnego okresu żelaza Warszawa-Grochów, pole „Brylowszczyzna”, Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego 1 (1), 175-181
Randsborg K. 2011. Bronze Age Textiles. Men, women and Wealth, London
Rast-Eicher A. 2012. Switzerland: Bronze and Iron Ages. (W:) M. Gleba, U. Mannering (red.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD400, Ancient Textiles Series 11, Oxford-Oakville, 378-396
Reyman T. 1928. Cmentarzysko późnobrązowe i halsztackie w Piasku, w pow. lublinieckim na G. Śląsku, Przegląd Archeologiczny 4, 47-64
Ryder M. L. 1983. Sheep & Man, London
Sage G. 1934. Die Gewebereste aus Fürstengräbern von Sakrau, Altschlesien 5, 272-284
Schlabow K. 1976. Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland, Nemünster
Schramm J., Fischer A. 2015. The Conservation of a Roman Lorica Squamata from the Barbarian Lands. (W:) K. Gömer, F. Pritchard (red.), Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era, NESAT XII, The North European Symposium of Archaeological Textiles 21st-24th May 2014 in Hallstatt, Austria, Budapest, 43-50
Sikorski A. 2001. Analiza pozostałości tekstyliów z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Konina-Grójca, Sprawozdania Archeologiczne 53, 377-389
Słomska J., Antosik Ł. 2017. Textile Products from Świbie: Clues to Textile Production in the Early Iron Age in Modern Poland. (W:) H. Brezinova, M. Brevermanova (red.), The North European Symposium of Archaeological Textiles, NESAT XIII, 22st-26th May 2017 in Liberec, Czech Republic, Liberec-Praha, 31-38
Stauffer A. 2012. Case Study: The Textiles from Verucchio, Italy. (W:) M. Gleba, U. Mannering (red.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford-Oakville, 242-253
Stokar W. v. 1938. Spinnen und Weben beiden Germanen, Mannus-Bücherei 52
Stokar W. v. 1939. Analizy materiałów tekstylnych z Łabęd-Przyszówka, pow. Będzin, Archiwum Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. 2004. Bronzene Doppelhalsringe aus Graberfeld von Opatów, Fst. 1, Kr. Kłobuck, Woiw. Śląskie, Sprawozdania Archeologiczne 56, 415-458
Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. 2007. Bogaty pochówek ciałopalny popielnicowy z cmentarzyska w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. (W:) J. Chochorowski (red.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. Księga poświęcona profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 641-650
Szydłowska E. 1963. Diademy i zawieszki skroniowe grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej, Archeologia Polski 8 (1), 44-68
Szydłowska E. 1972. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Przeczycach, pow. Zawiercie, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia 9
Węgrzynowicz T. 1973. Kultura łużycka na Mazowszu wschodnim i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 2, 7-126
Ząbkiewicz-Koszańska A. 1958. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Łodzi-Rudzie Pabianickiej, Przegląd Archeologiczny 10, 237-285
Żychlińska J. 2016. Kilka uwag o warsztatach tkackich ludności kultury łużyckiej, Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 12, 133-148
Žeiere I. 2012. Latvia. (W:) M. Gleba, U. Mannering (red.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford-Oakville, 266-274

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

66

Start page:

57

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67442 ; 0079-7138 ; doi:10.23858/PA66.2018.004

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 18, 2021

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

225

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/87447

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information