RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kazimierz Tarczyński – budowniczy fortepianów, starożytnik (1802-1873)

Creator:

Stawiarska, Teresa

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 3

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Abramowicz A. 1991. Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek. Warszawa.
Dziębowska E. (ed.), 2009. Encyklopedia Muzyczna PWM. V Część biograficzna. Kraków, 32-33.
Hankowska R. 1999. Rozwój układu przestrzennego Włocławka od 1793 do 1918 roku. In: J. Staszewski (ed.), Włocławek. Dzieje miasta 1. Włocławek, 488-548.
Helnam Z. and Skowron Z. and Wróblewska-Straus H. (eds.), 2009. Korespondencja Fryderyka Chopina I 1816-1831.Warszawa, 175.
Gołos J. (ed.), 2000. Straty wojenne: zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 1, woj. krakowskie i rzeszowskie. Poznań
Iwanowska T. 2013. Nieznane karty z życia rodziny Władysława Tarczyńskiego. Roczniki Łowickie 10(2012), 214-248.
Iwanowska T. 1973. Początki muzeum historycznego im. Władysława Tarczyńskiego, Roczniki Łowickie 1, 75-82.
Jędrysek-Migalska E. 1996. Znaleziska monet w świetle relacji płockiej prasy lokalnej z XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 16, 34-44.
Kizik E. 2005. Nowe polskie prace na temat historii dzwonów. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1, 65-69.
Kluczwajd K. (ed.), 2003. Ludwisarstwo w Polsce, Materiały z III Sesji naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne w Polsce. Toruń.
Kordala T. 1996. Archeologia w Muzeum Mazowieckim w Płocku - historia i dzień dzisiejszy. Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 16, 9-33.
Kordala T. 2000. Z dziejów badań archeologicznych na Mazowszu Płockim. Płock.
Kowalski W. 1988. Miedzy Gdańskiem a Krakowem. Z badań nad ludwisarstwem średniowiecza i doby nowożytnej. Studia Historyczne 31(3), 243-360.
Majewski M. 2005. Ludwisarstwo stargardzkie XV-XVII wieku. Stargard.
Mysłakowski P. and Sikorski A. 2009. Fryderyk Chopin. Korzenie. Warszawa.
Pokora J. 1972. Stan i potrzeby badan nad zabytkowymi dzwonami w Polsce. Ochrona Zabytków. 25(4), 285-290.
Rottermund K. 2010. Młody Chopin i aeolipantalion. Spotkania z Zabytkami 1-2, 18-20.Stankowski W. 1999. Życie gospodarcze Włocławka w XIX wieku. In: J. Staszewski (ed.), Włocławek. Dzieje miasta 1, 442-469.
Stankowski W. 1999. Życie gospodarcze Włocławka w XIX wieku. In: J. Staszewski (ed.), Włocławek. Dzieje miasta 1, 442-469.
Stawiarska T. 2008. Franciszek Tarczyński (1833-1900). In: T. Kordala (ed.), Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych. Płock, 5-10.
Stogowska A. M. 2006. Życie umysłowe i kulturalne w latach 1793-1918. In: M. Krajewski (ed.), Dzieje Płocka II. Dzieje miasta w latach 1793-1918. Płock, 269-285.
Tomaszewski M. 2010. Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Warszawa.
Tureczek M. 2010. Zabytkowe dzwony na ziemi lubuskiej, dokumentacja-ochrona-badania. Zielona Góra.
Vogel B. 1980. Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego. Przemysł muzyczny w latach 1815-1914. Kraków.
Vogel B. 1980. Przemysł muzyczny w Królestwie Polskim 1815-1830. In: Z. Chechlińska (ed.), Szkice o kulturze muzycznej XIX w. Studia i materiały. Warszawa, 219-275.
Vogel B. 1987. Jeszcze raz o dwóch nieznanych kompozycjach Chopina na eolipantalion. Roczniki Chopinowskie 17(1985), 123-128.
Vogel B. 1994. Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Kalisz.
Vogel B. 1995. Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Historia Muzyki Polskiej X. Warszawa.
Warchałowski W. 1988. Władysław Tarczyński i jego idea muzeum w Łowiczu. Łowicz.
Warchałowski W. 1997. Historia zbiorów Władysława Tarczyńskiego i Muzeum Miejskiego w Łowiczu 1907-1939. Łowicz.
Wojtylak M. 2006. Młodszy brat literat. Szkice Łowickie, 61-64.
Wrońska J. 1989. Franciszek Tarczyński jako archeolog (1833-1900). Notatki Płockie 2(139), 27-31.
Wysocki P. 2012. Życie i twórczość Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego. Roczniki Łowickie 9, 195-254.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

3

Start page:

339

End page:

362

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62881 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information