RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Refleksje na temat zaangażowanych badań kobiecych w ośrodkach pomocy dla kobiet. Działania na rzecz emancypacji poprzez antropologiczną edukację kulturową

Creator:

Kuźma, Inga B.

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 58 Z. 1-2 (2014)

Contributor:

Łoboda, Krzysztof : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Abu-Lughod Lila 2006, Writing against culture, [w:] Feminist anthropology. A reader, red. Lewin E., Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Victoria, s. 153–169
Barański Janusz 2010, Kulturoznawstwo postantropologią czy erzacem filozofii?, [w:] Kulturoznawstwo: dyscyplina bez dyscypliny?, red. W. Burszta, M. Januszkiewicz, Academica, Warszawa, s. 65–83
Barański Janusz 2010, Antropolog badaczem czy działaczem?, [w:] Antropologia zaangażowana (?), red. F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik, Seria Prace Etnograficzne, z. 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 29–36
Bondestam Fredrik 2011, Resisting the discourse on resistance: Theorizing experiences from an action research project on feminist pedagogy in different learning cultures in Sweden, Feminist Teacher, vol. 21, no. 2, s. 139–152
Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude 2006, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Brocki Marcin 2006, Zaangażowanie – dystans – struktura wiedzy antropologicznej, [w:] Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 61–70
Brocki Marcin 2013, Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Buliński Tarzycjusz, Kairski Mariusz (red.) 2011, Teren w antropologii: praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Butler Judith 2008, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
Burman Erica 2004, Organising for change? Group-analytic perspectives on a feminist action research project, Group Analysis, vol. 37, no. 1, s. 91–108
Burzyńska Anna 2001, Dekonstrukcja i interpretacja, TAiWPN Universitas, Kraków
Derrida Jacques 1997, Psyche. Odkrywanie innego, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Fundacja Alatheia, Kraków, s. 81–107
Desperak Iza 2013, Płeć, heteronormatywność i inne oczywistości, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, red. I. B. Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–110
Cahill Cathrin, Cerecer Quijada Dawid Alberto, Braldey Matt 2010, „Dreaming of...”: Reflections on participatory action research as a feminist praxis of critical hope, Journal of Women and Social Work, vol. 25, no. 4, s. 406–416
Červinkova Hana 2012, Feminist theory, anthropology and engagement, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, t. 16, nr 1, s. 25–36
Chodorow Nancy 2006, Osobowość płci a reprodukcja macierzyństwa, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 1206–1209
Frisby Wendy, Maguire Patricia, Reid Colleen 2009, The ‘f’ word has everything to do with it. How feminist theories inform action research, Action Research, vol. 7, no. 1, s. 13–29
Gatenby Ben, Humphries Maria 2000, Feminist participatory action research: Methodological and ethical issues, Women’s Studies International Forum, vol. 23, no. 1, s. 89–105
Giroux Henry A., Witkowski Lech 2010, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
Gouin Rachel R., Cocq Karen, McGavin Samantha 2011, Feminist participatory research in a social justice organization, Action Research, vol. 9, no. 3, s. 261–281
Hastrup Kirsten 2008, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Haraway Donna 2008, Wiedze umiejscowione. Zagadnienie nauki w feminizmie i przywilej stronniczej perspektywy, (http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf, dostęp: 03.03.2013)
Heen Hanne 2005, About feelings in action research. An experiment in first-person inquiry, Action Research, vol. 3, no. 3, s. 263–278
Herzfeld Michael 2004, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Kaniowska Katarzyna 2008, Heurystyczna wartość wiedzy antropologicznej, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Biblioteka Telgte, Poznań, s. 19–42
Kaniowska Katarzyna, Modnicka Noemi (red.) 2010, Etyczne problemy badań antropologicznych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź–Wrocław
Kapusta Andrzej 2012, Performowanie szaleństwa: narracja i choroba psychiczna, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek, K. Leszczyńska, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków, s. 209–223
Kowalewski Jacek, Piasek Wojciech (red.) 2007, Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
Langan Debra, Mormon Mavis 2009, Reflecting on community/academic “collaboration”. The challenge of “doing” feminist participatory action research, Action Research, vol. 7, no. 2, s. 165–184
Leszczyńska Katarzyna, Dziuban Agata 2012, Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd stanowisk, Studia Humanistyczna AGH, t. 11, nr 2, s. 13–34
Marcus George H. 1998, Ethnography through thick and thin, Princeton University Press, Princeton
Mokrzan Michał 2010, Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Murchland Bernard, Giroux Henry A. 2010, Marzenia o edukacji radykalnej. Wywiad Bernarda Murchlanda z Henrym A. Giroux, [w:] Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, red. H. A. Giroux, L. Witkowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 81–96
Pietrzak Edyta 2006, Kobiety mówią o swoim życiu, czyli Grupy Poszerzania Świadomości, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź
Rakowski Tomasz 2008, Przekroczyć esencjalizm. Zwrot ku antropologii przedtekstowej i fenomenologicznej, [w:] Kultura jako cultura, red. K. Łukasiewicz, I. Topp, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3345, Seria Prace Kulturoznawcze XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 191–199
Rakowski Tomasz, Malewska-Szałygin Anna (red.) 2011, Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Reason Peter, Bradbury Hillary 2001, Preface, [w:] Handbook of action research: Participative inquiry and practice, red. P. Reason, H. Bradbury, Sage, London, s. XXIII–XXXI
Reason Peter, Torbert William R. 2010, Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B. D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 117–152
Reid Colleen, Tom Allison, Frisby Wendy 2006, Finding the “action” in feminist participatory action research, Action Research, vol. 4, no. 3, s. 315–332
Spivak Gayatari Chakravorty 2011, Strategie postkolonialne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
Szkudlarek Tomasz 2009, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
Szkudlarek Tomasz, Śliwerski Bogusław 2009, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
Tax Sol 2010, Projekt Lisy, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowa, B. D. Gołębniak, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 19–25
Torbert William R. 2001, The practice of action inquiry, [w:] Handbook of action research: Participative inquiry and practice, red. P. Reason, H. Bradbury, Sage, London, s. 250–260
Williams Joan, Lykes M. Brinton 2003, Bridging theory and practice: Using reflexive cycles in feminist participatory action research, Feminism and Psychology, vol. 13, no. 3, s. 287–294
Wolska Dorota 2012, Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, TAiWPN Universitas, Kraków
Wróblewski Filip, Sochacki Łukasz, Steblik Jakub (red.) 2010, Antropologia zaangażowana (?), Seria Prace Etnograficzne, z. 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

25

End page:

48

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59886 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 16, 2021

In our library since:

Oct 14, 2016

Number of object content hits:

249

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/77169

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information