Object

Title: Refleksje na temat zaangażowanych badań kobiecych w ośrodkach pomocy dla kobiet. Działania na rzecz emancypacji poprzez antropologiczną edukację kulturową

Creator:

Kuźma, Inga B.

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Etnografia Polska 58 Z. 1-2 (2014)

Contributor:

Łoboda, Krzysztof. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Abu-Lughod Lila 2006, Writing against culture, [w:] Feminist anthropology. A reader, red. Lewin E., Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Victoria, s. 153–169 ; Barański Janusz 2010, Kulturoznawstwo postantropologią czy erzacem filozofii?, [w:] Kulturoznawstwo: dyscyplina bez dyscypliny?, red. W. Burszta, M. Januszkiewicz, Academica, Warszawa, s. 65–83 ; Barański Janusz 2010, Antropolog badaczem czy działaczem?, [w:] Antropologia zaangażowana (?), red. F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik, Seria Prace Etnograficzne, z. 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 29–36 ; Bondestam Fredrik 2011, Resisting the discourse on resistance: Theorizing experiences from an action research project on feminist pedagogy in different learning cultures in Sweden, Feminist Teacher, vol. 21, no. 2, s. 139–152 ; Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude 2006, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Brocki Marcin 2006, Zaangażowanie – dystans – struktura wiedzy antropologicznej, [w:] Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 61–70 ; Brocki Marcin 2013, Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Buliński Tarzycjusz, Kairski Mariusz (red.) 2011, Teren w antropologii: praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań ; Butler Judith 2008, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa ; Burman Erica 2004, Organising for change? Group-analytic perspectives on a feminist action research project, Group Analysis, vol. 37, no. 1, s. 91–108 ; Burzyńska Anna 2001, Dekonstrukcja i interpretacja, TAiWPN Universitas, Kraków ; Derrida Jacques 1997, Psyche. Odkrywanie innego, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Fundacja Alatheia, Kraków, s. 81–107 ; Desperak Iza 2013, Płeć, heteronormatywność i inne oczywistości, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, red. I. B. Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–110 ; Cahill Cathrin, Cerecer Quijada Dawid Alberto, Braldey Matt 2010, „Dreaming of...”: Reflections on participatory action research as a feminist praxis of critical hope, Journal of Women and Social Work, vol. 25, no. 4, s. 406–416 ; Červinkova Hana 2012, Feminist theory, anthropology and engagement, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, t. 16, nr 1, s. 25–36 ; Chodorow Nancy 2006, Osobowość płci a reprodukcja macierzyństwa, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 1206–1209 ; Frisby Wendy, Maguire Patricia, Reid Colleen 2009, The ‘f’ word has everything to do with it. How feminist theories inform action research, Action Research, vol. 7, no. 1, s. 13–29 ; Gatenby Ben, Humphries Maria 2000, Feminist participatory action research: Methodological and ethical issues, Women’s Studies International Forum, vol. 23, no. 1, s. 89–105 ; Giroux Henry A., Witkowski Lech 2010, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków ; Gouin Rachel R., Cocq Karen, McGavin Samantha 2011, Feminist participatory research in a social justice organization, Action Research, vol. 9, no. 3, s. 261–281 ; Hastrup Kirsten 2008, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Haraway Donna 2008, Wiedze umiejscowione. Zagadnienie nauki w feminizmie i przywilej stronniczej perspektywy, (http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf, dostęp: 03.03.2013) ; Heen Hanne 2005, About feelings in action research. An experiment in first-person inquiry, Action Research, vol. 3, no. 3, s. 263–278 ; Herzfeld Michael 2004, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Kaniowska Katarzyna 2008, Heurystyczna wartość wiedzy antropologicznej, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Biblioteka Telgte, Poznań, s. 19–42 ; Kaniowska Katarzyna, Modnicka Noemi (red.) 2010, Etyczne problemy badań antropologicznych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź–Wrocław ; Kapusta Andrzej 2012, Performowanie szaleństwa: narracja i choroba psychiczna, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek, K. Leszczyńska, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków, s. 209–223 ; Kowalewski Jacek, Piasek Wojciech (red.) 2007, Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn ; Langan Debra, Mormon Mavis 2009, Reflecting on community/academic “collaboration”. The challenge of “doing” feminist participatory action research, Action Research, vol. 7, no. 2, s. 165–184 ; Leszczyńska Katarzyna, Dziuban Agata 2012, Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd stanowisk, Studia Humanistyczna AGH, t. 11, nr 2, s. 13–34 ; Marcus George H. 1998, Ethnography through thick and thin, Princeton University Press, Princeton ; Mokrzan Michał 2010, Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ; Murchland Bernard, Giroux Henry A. 2010, Marzenia o edukacji radykalnej. Wywiad Bernarda Murchlanda z Henrym A. Giroux, [w:] Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, red. H. A. Giroux, L. Witkowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 81–96 ; Pietrzak Edyta 2006, Kobiety mówią o swoim życiu, czyli Grupy Poszerzania Świadomości, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź ; Rakowski Tomasz 2008, Przekroczyć esencjalizm. Zwrot ku antropologii przedtekstowej i fenomenologicznej, [w:] Kultura jako cultura, red. K. Łukasiewicz, I. Topp, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3345, Seria Prace Kulturoznawcze XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 191–199 ; Rakowski Tomasz, Malewska-Szałygin Anna (red.) 2011, Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ; Reason Peter, Bradbury Hillary 2001, Preface, [w:] Handbook of action research: Participative inquiry and practice, red. P. Reason, H. Bradbury, Sage, London, s. XXIII–XXXI ; Reason Peter, Torbert William R. 2010, Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B. D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 117–152 ; Reid Colleen, Tom Allison, Frisby Wendy 2006, Finding the “action” in feminist participatory action research, Action Research, vol. 4, no. 3, s. 315–332 ; Spivak Gayatari Chakravorty 2011, Strategie postkolonialne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa ; Szkudlarek Tomasz 2009, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków ; Szkudlarek Tomasz, Śliwerski Bogusław 2009, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków ; Tax Sol 2010, Projekt Lisy, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowa, B. D. Gołębniak, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 19–25 ; Torbert William R. 2001, The practice of action inquiry, [w:] Handbook of action research: Participative inquiry and practice, red. P. Reason, H. Bradbury, Sage, London, s. 250–260 ; Williams Joan, Lykes M. Brinton 2003, Bridging theory and practice: Using reflexive cycles in feminist participatory action research, Feminism and Psychology, vol. 13, no. 3, s. 287–294 ; Wolska Dorota 2012, Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, TAiWPN Universitas, Kraków ; Wróblewski Filip, Sochacki Łukasz, Steblik Jakub (red.) 2010, Antropologia zaangażowana (?), Seria Prace Etnograficzne, z. 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

25

End page:

48

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59886 ; oai:rcin.org.pl:59886 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Oct 14, 2016

In our library since:

Oct 14, 2016

Number of object content hits:

181

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/77169

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information