RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Skutki niemieckiej polityki dla imigrantów (1945–2013)

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 58 Z. 1-2 (2014)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bade J. Klaus 1992, Deutsche im ausland-fremde in Deustchland. Migration in geschichte und gegenwart, Verlag C. H. Beck, München
Bade J. Klaus, Oltmer Jochen 2004, Normalfall migration, Bundeszentralle für Politische Bildung, Bonn
Banaś Monika 2011, Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Wyd. UJ, Kraków
Blumberg-Stankiewicz Katharina 2007, Migranten aus Polen. Die folgen der aussiedlerkategorisierung im schatten der deutsche einwanderungs- und integrationspolitik, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken
Castles Steven, Miller Mark J. 2011, Migracje we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Franzke Joachim 2001, Przyjaźń narodów, czy przyjaźń zalecona? Stosunki między NRD i PRL, Wydawnictwo Instytut Zachodni, Poznań
Gerdes Jürgen, Faist Thomas 2006, Von ethnischer zu republikanischer integration. Der diskurs um die reform des deutschen staatsangehörigkeitsrechts, Berliner Journal für Soziologie, H. 3, s. 313–335
Gibki Barbara 2008, Zmiany w polityce integracyjnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku i ich znaczenia dla sytuacji migrantów, Prace Geograficzne, z. 120, s. 125–134
Granato Nadia, Kalter Frank 2001, Die persistenz ethnischer ungleichheit auf dem deutschen arbeitsmarkt: Diskriminierung oder unterinvestition in humankapital?, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, H. 53, s. 497–520
Herbert Ulrich 2003, Geschichte der ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, zwangszrbeiter, gastarbeiter, flüchlinge, Bundeszentralle für Politische Bildung, Bonn
Kaczmarczyk Paweł 2001, Polski Berlin? Uwagi na temat najnowszych migracji Polaków do stolicy Niemiec, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje pomiędzy peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jadźwińska, M. Okólski, Scholar, Warszawa, s. 241–271
Kaczmarek Urszula 1991, Aktywność kulturalno-oświatowa Polonii w Bułgarii, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na Węgrzech w latach 1945–1989, Wyd. Naukowe UAM, Poznań
Kotzian Ortfried 2010, Sonderfall Bundesrepublik Deutschland: Deutscher – und doch migrant-aussiedler zwischen identitätsfindung und gesellschaftlicher akzeptanz, Europäisches Journal für Minderheitenfragen, N. 3–4, s. 212–228
Krüger-Potraz Marianne 2005, Migration als herausforderung für bildungspolitik, [w:] Schule in der einwanderungsgesellschaft. Ein handbuch, red. R. Leiprecht, A. Kerber, Wochenschau, Schwalbach, s. 56–83
Lesińska Magdalena 2007, Polityka Niemiec wobec imigrantów – od systemu Gastarbeiter do kraju imigracji, [w:] Europa – ziemia obiecana. Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów, red. P. Matusz-Protasiewicz, U. Stadtmüller, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław, s. 37–58
Mazur-Cieślik Ewa 2011, Polityka migracyjna państw europejskich a wyzwania migracyjne dla Polski, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 20, s. 127–147
Oltmer Jochen 2010, Migration im 19. und 20 jahrhundert. Enzyklopädie deutsche geschichte, Bd. 86, Oldenburg Verlag, München
Ptak Ewa 2011, Od liberalizmu do restrykcji. Polityka imigracyjna Niemiec na przestrzeni XX i XXI w., [w:] Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Między otwartością i izolacją, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wyd. Naukowe WNPiD UAM, Poznań, s. 167–176
Salentin Kurt, Wilkening Frank 2003, Ausländer, enigebürgerte und das problem einer realistischen zuwanderer-integrationsbilanz, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, N. 55. H. 2, s. 278–298
Siegert Manuel 2008, Schulische bildung von migranten in Deutschland, Working Paper 13 die Forschungsgruppe des Bundesamtes (aus der Reihe Integrationsreport cz. 1), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg
Szaniawska-Schwabe Magdalena 2009, Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec, Przegląd Zachodni, nr 4, s. 3–29
Szczepaniak-Kroll Agnieszka 2013, Polacy w Berlinie – granice i pogranicza, Etnografia Polska, t. 56, z. 1–2, s. 79–102
Szymańska Katarzyna 2004, Migracja jako problem polityki społecznej (na przykładzie Polski), [w:] Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, red. K. Wódz, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń, s. 337–344
Wojtan Mariusz 2004, Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Statistisches Bundesamt, www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Aktuell.html, dostęp18.09.2014

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

71

End page:

93

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59888 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 16, 2021

In our library since:

Oct 14, 2016

Number of object content hits:

974

Number of object content views in PDF format

1531

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/77171

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information