Object

Title: Polacy w Berlinie – granice i pogranicza

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 56 Z. 1-2 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Barth Fredrik 2006, Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempy, E. Nowicka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 348–380 ; Berlińska Danuta 2000, Stary i nowy obraz Niemca w Polsce, [w:] Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, red. D. Bingen, K. Malinowski, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 27–47 ; Blumberg-Stankiewicz Katharina 2007, Migrantem aus Polen. Die Folgen der Aussiedlerkategorisierung im Schatten der deutschen Einwanderungs – und Integrationspolitik, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken ; Borodziej Włodzimierz 2003, Doświadczenia graniczne. Młodzież bada polsko-niemiecką historię, Ośrodek Karta, Warszawa ; Borodziej Włodzimierz, Lemberg Hans 2001, Migrationen: Arbeitswanderung, Emigration, Vertreibung, Umsiedlung, [w:] Deutschland und Polen in zwanzigsten Jahrhundert. Analysen-Quellen-didaktische Hinweise, red. U. Becher, W. Borodziej, R. Maier, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, s. 52–55 ; Drozdowski Marian 1974, Ewolucja pojęcia „Polonia” w XIX–XX wieku, [w:] Dzieje Poloniiw XIX I XX wieku, Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń, s. 3–17 ; Dyczewski Leon 1993, Polacy w Bawarii. Tożsamość etniczno-kulturowa: Wchodzenie w społeczeństwo niemieckie, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin ; Frantzioch Marion 1997, Socjologiczne aspekty problemu wypędzenia Niemców, [w:] Utracona ojczyzna, red. H. Orłowski, A. Sakson, Wyd. Instytutu Zachodniego, Poznań, s. 171–188 ; Führ Wieland 2010, Berliner Mauer und innendeutsche Grenze, Michael Imhof Verlag GmbH& Co.KG, Petersberg ; Garstecki Stefan 2000, Stare i nowe stereotypy, [w:] Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, red. D. Bingen, K. Malinowski. Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 48–64 ; Graś Andrzej 2000, Pozycja prawna Polaków w Niemczech, [w:] Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, red. D. Bingen, K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań, s. 167–194 ; Helias Ewa 1994, Die rechtlichen Grundlagen und Probleme der legalen Beschäftigungsmöglichkeiten für polnische Bürger in Deutschland, [w:] Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niem¬czech, red. Z. Kurcz, W. Misiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 163–180 ; Jarosz Adam 2010, Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń ; Kiwerska Jadwiga 2000, Postawa Polaków wobec państwa niemieckiego, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 369–397 ; Krasuski Jerzy 2003, Polska–Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań ; Lesiuk Wiesław, Trzcielińska-Polus Aleksandra 2000, Wokół definicji przedmiotu badań, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 141–166 ; Meister Hans-Peter 1994, Gruppen der Polen in Deutschland unterschiedlicher Interessenlage aufgrund ihrer Migrationsgeschichte und ihres rechtlichen Status, [w:] Mniejszość niemieckaw Polsce i Polacy w Niemczech, red. Z. Kurcz, W. Misiak, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 197–208 ; Miera Franke 2007, Polski Berlin. Migrantion aus Polen nach Berlin, Westfalischech Dampfboot, Münster ; Misztal Jan 1997, Wysiedlenia i repatriacja obywateli polskich z ZSRR a wysiedlenia i przesiedlenia Niemców z Polski – próba bilansu, [w:] Utracona ojczyzna, red. H. Orłowski, A. Sakson, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 45–74 ; Mrowka Heinrich 2000, Organizacje polonijne i ich partnerzy niemieccy, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 279–308 ; Nitschke Bernadetta 2000, Wysiedlenie, czy wypędzenie. Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945–1949, Wyd. Adam Marszałek, Toruń ; Ostapkowicz Karolina 2008, Das deutsch-polnische Verhältnis in der Nachkriegszeit. Die Verträge zwishen Deutschland und Polen, VdM Verlag, Saarbrucken ; Paluch Andrzej K. 1976, Inkluzyjne i ekskluzywne rozumienie terminu „Polonia”, Przegląd Polonijny, z. 2, s. 17–26 ; Sakson Andrzej 1997, Socjologiczne aspekty problemu wypędzenia Niemców, [w:] Utracona ojczyzna, red. H. Orłowski, A. Sakson , Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 143–170 ; Sakson Andrzej 1998, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1947–1997, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań ; Sakson Andrzej 2010, Berlin–Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław ; Schmidt Jacek 2000, „Wysiedleńcy” między Polską a Niemcami, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 345–368 ; Sakson Andrzej 2009, Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich, Wyd. News, Poznań ; Stola Dariusz 2010, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989r., ISP PAN, Warszawa ; Stöver Bernd 2010, Geschichte Berlins, Verlag C. H. Beck, München ; Strauchold Grzegorz 2001, Autochtoni polscy, niemieccy, czyli… od nacjonalizmu do komunizmu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń ; Szarota Tomasz 1996, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Wyd. PWN, Warszawa ; Szułczyński Andrzej 2000 Opieka Kościoła nad polskimi katolikami, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 195–210 ; Wolff-Powęska Anna 1994, Deficyty kultury politycznej, [w:] Podzielona jedność. Raport o Niemczech lat dziewięćdziesiątych, red. A. Wolff-Powęska, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 7–30 ; Wóycicki Kazimierz 2000, Poczucie tożsamości i więź grupowa osób polskojęzycznych, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 309–344 ; Wrzesiński Wojciech 2000, Państwo narodowe i świadomość narodowa, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań, s. 33–62

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

43

End page:

63

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61118 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Dec 8, 2016

In our library since:

Dec 8, 2016

Number of object content hits:

228

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/76864

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information