Object

Title: Transnacjonalizm w kontekście polskim na przykładzie środowiska niemieckich biznesmenów w Poznaniu

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Anusiewicz Janusz 1991, Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki, [w:] Język a kultura. Podstawowe pojęcia i problemy, Wiedza o Kulturze, t. 1, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław, s. 17-30 ; Antoniewski Rusłan, Górny Agata, Kory . Izabela, Kosmala Adam 2000, Z zastosowań technik jakościowych w badaniach nad migracjami: doświadczenia OBM, ISS UW Working Papers, nr 38, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa ; Appadurai Arjun 2005, Nowoczesność bez granic: Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków ; Appiah Anthony 2007, Przedmowa, [w:] S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. IX -.XIII ; Babiński Grzegorz 2007, Transnacjonalizm... i co dalej z tego wynika dla badań najnowszej polskiej emigracji, Przegląd Polonijny, z. 2, s. 115-131 ; Berger Peter L., Luckmann Thomas 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Bodenhausen Galen V., Macrae C. Neil 1999, Samoregulacja w postrzeganiu międzygrupowym: mechanizmy i skutki tłumienia stereotypów, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, red. C.N. Marcrae, Ch. Stangor, N. Newstosne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 189-207 ; Bolten Jürgen 2006, Interkulturowa kompetencja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań ; Budakowska Ewa 2005, Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. tejże, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 49-72 ; Castles Stephen, Miller Mark J. 1993, The age of migration. International population movements in the modern world, Houndmills: Macmillan, New York ; Chutnik Monika 2007, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, działanie, Universitas, Kraków ; Cyrus Robert 2004, Stereotypy w działaniu. Praktyczne znaczenie narodowych schematów u polskiego transmigranta, [w:] Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. J. Kamocki, Wydawnictwo Poznańskie, Wrocław. Poznań, s. 207-219 ; Czarniawska Barbara 1983, Proces zarządzania. Studium percepcji kierowników przedsiębiorstw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Faist Thomas 2000, The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces, Clarendon Press, Oxford ; Ferraro Gary P. 2002, The cultural dimension of international business, Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey ; Gesterland Richard 2000, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Goddar Cliff, Wierzbicka Anna 2001, Język, kultura i znaczenie: semantyka międzykulturowa, [w:] Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. A. Tabakowska, Universitas, Kraków, s. 177-181 ; Halik Teresa, Nowicka Ewa 2002, Wietnamczycy w Polsce. Integracja, czy izolacja?, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa ; Hall Edward T. 1987, Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Hall Edward T. 2001, Poza kulturą, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Hampden - Turner Charles, Trompenaars Alfons 2006, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków ; Hofstede Geert 2000, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa ; King Robert 1996, Migration in world historical perspective, [w:] The economics of labour migration, red. J. van den Broeck, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 7-75 ; Konecki Krzysztof Tomasz 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Latusek Dominika 2006, Zarządzanie międzykulturowe w Polsce, [w:] Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 123-159 ; Mackie D. M., Hamilton D. L., Susskind J., Roselli F. 1999, Społeczno-psychologiczne podstawy powstawania stereotypów, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, red. C.N. Marcrae, Ch. Stangor, N. Newstosne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 39-66 ; Marcjanik Małgorzata 1994, Grzeczność językowa a sprawność komunikacyjna, [w:] Kształcenie porozumiewania się, red. S. Gajda, J. Nocoń, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 65-79 ; Marx Elisabeth 2000, Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Placet, Warszawa ; Mikułowski - Pomorski Jerzy 2006, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków ; Miś Alicja 2002, Rozwój personelu i kariera międzynarodowa, [w:] Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 233-266 ; Murdoch Anna 1999, Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa ; Posern - Zieliński Aleksander 2005, Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne, Mała Biblioteka PTPN, Poznań ; Pries Ludger 1999, New migration in transnational spaces, [w:] Migration and transnational social spaces, red. L. Pries, Ashgate Publishing, Brookfield-Singapore-Sydney, s. 1-35 ; Problemy. 1995, Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w okresie transformacji, red. R. Rapacki, Wydawnictwo SGH, Warszawa ; Słodownik Luiza 2006, .Oczywistość i .nieoczywistość kulturowa. Adaptacja do kultury polskiej oraz przemiany jej obrazu w doświadczeniach studentów zagranicznych, [w:] Kulturowe wymiary migracji do Polski. Studia Socjologiczne, red. S. £odziński, E. Nowicka, Prolog, Warszawa, s. 24-61 ; Hampden - Turner Charles, Trompenaars Fons 2005, Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków ; Whorf Benjamin Lee 1982, Język, myśl i rzeczywistość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Winkler Renata 2008, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków ; (strona MSWiA) ; (strona MPiPS)

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

53

Issue:

1-2

Start page:

91

End page:

112

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61564 ; oai:rcin.org.pl:61564 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Feb 28, 2017

In our library since:

Jan 18, 2017

Number of object content hits:

292

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/76968

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information