Object

Title: Czy upokarzanie jest "wszechobecne"?

Creator:

Kabzińska, Iwona

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Etnografia Polska 57 Z. 1-2 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Andreoli Vittorino, 2009, Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, tłum. M. Bielawski, Wydawnictwo Homini, Kraków ; Bendyk Edwin, 2013, Polska klasowa, Polityka, nr 17/18,24.04.-7.05.2013, s. 14-17 ; Bunda Martyna, 2013, Eksperyment, Polityka, nr7, 13-19.02.2013, s.34-35 ; Ból, bezsilność..,. 2013, Ból, bezsilność, upokorzenie, Fakt, 12-13.01.2013, s. 8-9 ; Dawać każdy może..., 2013, Dawać każdy może. Rozmowa z Sylwestrem Soćko [rozmowę przeprowadziła Alina Gutek], Zwierciadło, nr 2, luty 2013, s. 124 ; Domeracki Piotr, Jaranowski Marcin, Zdrenka Marcin, 2012, Sześć cnót mniejszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń ; Domosławski Artur, 2013, Potwornie niepokorny, Polityka, nr 8, 20-26.02.2013, s. 89-91 ; Dubin Borys, 2008, Granicy socjologii kul'tury v sovremennoj Rossii, Búletin obščestvennogo mnieniâ, Nevada-Centr, Moskva ; Dunaeva Victoria, 2012, „Prosty sowiecki człowiek" a „człowiek radziecki": analiza porównawcza badań rosyjskich i polskich socjologów, [w:] 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, red. M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 65-75 ; Firlej Karolina, 2011, Chcemy szkoły pozwalającej rozwinąć skrzydła, [w:] Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 97-104 ; G. K., 2013, Sprzeciw wobec agresji. Przyjazne twittowanie, Angora, nr 5, 3.02.2013, s. 3 (rubryka „Angorka"; na podstawie: www.todaynews.today.com) ; Hołda Renata, 2011, Władza śmiechu, [w:] Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, s. 175-184 ; Jucewicz Agnieszka, 2013, Moje dziecko jest w depresji, Angora, nr 5, 3.02.2013, s. 9 (przedruk z: „Gazeta Wyborcza" nr 22/13, 26-27.01.2013) ; Kabzińska Iwona, 1992, Nic wprzyrodzie nie ginie, Etnografia Polska, t. XXXVI, z. 1, s. 135-159 ; Kabzińska Iwona, 2005, „Kultura narzekania", „globalny średniak", „narodowa nerwica" i inne elementy wizerunku współczesnych Polaków (na podstawie wybranych artykułów prasowych). Zarys problemu, Etnografia Polska, t. XLIX, z. 1-2, s. 89-124 ; Kto ma pomysł..., 2013, Kto ma pomysł na seniorów? Rozmowa z Jerzym Owsiakiem przed 21. Finałem WOŚP [rozmawiała Barbara Sowa], Angora, nr 2, 13.01.2013, s. 10-11 ; Kubik Agnieszka, Kosmatka Jarosław, 2013, Jechali 70km, żeby przewieźć pacjentkę 100 metrów. Zmarła, Angora, nr 12, 24.03.2013, s. 31 ; Kurski Jarosław, 2013, Orzeł może! Akcja społeczna Radiowej Trójki i „Gazety Wyborczej", Gazeta Wyborcza, 2-3.05.2013, s. 1 ; Lasch Christopher, 1979, The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations, Norton, London ; Lehr Urszula, 2003, Oblicza starości, Etnografia Polska, t. XLVII, z. 1-2, s. 77-95 ; Lehr Urszula, 2007, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa ; Lepiej…, 2013, Lepiej już było, Angora, nr 2, 13.01.2013, s. 30 ; Marsz..., 2013, Marsz, orzeł, ulotki, Gazeta Wyborcza, 2-3.05.2013, s. 2 ; Mikołuszko Wojciech, 2013, Odkrycia do ukrycia, Polityka, nr 19, 8-14.05.2013, s. 62-63 ; M. K., 2013, Polskie maluchy niezadowolone, Angora, nr 17, 28.04.2013, s. 5 (rubryka „Angorka"; na podstawie: www.tvp.info) ; M. K., 2013, Polacy najlepsi w Odysei Umysłu, Angora, nr 20, 19.05.2013, s. 5 (rubryka „Angorka"; na podstawie „Nowej Trybuny Opolskiej") ; Muszyński Jerzy, 2001, Leksykon marketingu politycznego, Atla 2, Wrocław ; Papuzińska Magda, 2013, Strzeżcie się profesorów, Wprost, nr 10, 21.04.2013, s. 14-15 ; Pastuszko Katarzyna, 2013, Doktor winny i niewinny, Angora, nr 2, 13.01.2013, s. 32-33 ; Piecuch Czesław, 2012, Człowiek zdekonstruowany, [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. R. Hołda, T. Paleczny, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 91-101 ; Politkowska Anna, 2007, Udręczona Rosja. Dziennik buntu, tłum. A. Michalska, Noir sur Blanc, Warszawa ; Potulicka Eugenia, Rutkowiak Joanna, 2010, Neoliberalne uwikłania edukacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków ; Rogaczewska Maria, 2011, Polaków poczucie własnej wartości - szanse i zagrożenia, [w:] Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa, Gdańsk, s. 119-122 ; Rotkiewicz Marcin, 2013, Aureola profesora, Polityka, nr 7, 13-19.02.2013, s. 20-22 ; Rydlewski Michał, 2013, Wszechobecne upokarzanie. (Na marginesie artykułu Andrzeja Szahaja pod tytułem „Kultura upokarzania"), Etnografia Polska, t. LVII, z. 1-2, s. 171-190 ; Schmidt Lucia, 2013, Rozkwit turystyki medycznej, Angora, nr 2, 13.01.2013, s. 72 ; Szahaj Andrzej, 2011, Społeczeństwo spektaklu i kultura upokarzania, [w:] Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 129-133 ; Szahaj Andrzej, 2012, Kultura upokarzania, Odra, nr 2, s. 40-43 ; Szahaj Andrzej, 2012, Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń ; Spacyfikować babcię, 2013, Spacyfikować babcię, Angora, nr 5, 3.02.2013, s. 6 (na podstawie: Judyta Watoła, Za stary na leczenie, Wyborcza.pl) ; Tacy i nie tacy..., 2013, Tacy i nie tacy jak my. Rozmowa z dr. Michałem Bilewiczem, psychologiem społecznym z Uniwersytetu Warszawskiego, o tym, dlaczego odmawiamy innym człowieczeństwa, jakie daje nam to korzyści i jak z tym walczyć [rozmawiał Marcin Rotkiewicz], Polityka, nr 13, 27.03.-2.04.2013, s. 77-79 ; T. K., M. K., 2013, Internetowa epidemia przemocy, Angora, nr 2, 13.01.2013, s. 3 (rubryka „Angorka"; na podstawie: www.dailymail.co.uk ; Uciekinierzy..., 2013, Uciekinierzy. Rozmowa z prof. Agnieszką Gmitrowicz, suicydologiem, o dramacie samobójstw wśród dzieci i młodzieży oraz sygnałach ostrzegawczych, które bywają bagatelizowane [rozmawiała Joanna Cieśla], Polityka, nr 5, 30.01.-5.02.2013, s. 28 ; WA, 2013, Co czekoladowy orzeł może?, Angora, nr 19, 12.05.2013, s. 14 ; Walczymy..., 2013, Walczymy o życie! Fragmenty rozmowy z Jerzym Owsiakiem, Angora, nr 4,27.01.2013, s. 10-11 (zapis rozmowy przeprowadzonej 15.01.2013 r. przez Grzegorza Kajdanowicza w audycji „Fakty po Faktach", TVN 24) ; Wesołowska Ewa, 2013, Pospiesz się i umrzyj!, Angora, nr5, 3.02.2013, s.70 (na podstawie: Guardian, Russia Today) ; Wigilijna spirala..., 2012/2013, Wigilijna spirala. Rozmowa z prof. Marią Stras-Romanowską o rytuałach świętowania, potrzebie zatrzymania czasu, sensie samotności i wspólnoty [rozmawiała Martyna Bundaj, Polityka, nr 52, 19.12.2012-1.01.2013, s. 22-24 ; www.PKUrbaniak.pl, 2013, Gdzie najlepiej urodzić się w 2013 roku, Angora, nr 2, 13.01.2013, s. 71 (na podstawie: The World in 2013, The Economist) ; Zadrożyńska Anna, 1996, Krótki szkic o chamstwie, Etnografia Polska, t. XL, z. 1-2, s. 19-28 ; Zybertowicz Andrzej, 2011, Potrzebujemy coachingu patriotycznego, [w:] Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 125-127 ; Żakowski Jacek, 2013, Nasza złość plemienna, Polityka, nr 7, 13-19.02.2013, s. 15-17 ; Żakowski Jacek, 2013, Polacy są jacyś inni, Polityka, nr 17/18, 24.04.-7.05.2013, s. 20-21 ; Żakowski Jacek, 2013, Odkuwanie głów. Szkoła jest wciąż potrzebna, ale nie taka, Polityka, nr 20,15-21.05.2013, s. 16-18

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

57

Issue:

1-2

Start page:

189

End page:

214

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61877 ; oai:rcin.org.pl:61877 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2017

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

155

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/76846

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information