Object structure

Title:

Krzyżować czy nie? Misterium Męki Pańskiej w Oberammergau jako powód sporów międzyreligijnych

Subtitle:

Etnografia Polska 57 Z. 1-2 (2013)

Creator:

Baraniecka-Olszewska, Kamila

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Passion plays ; Oberammergau ; Anti-Judaism ; Interreligious dialogue

References:

Centrum..., 2006, Centrum Wisenthala: Ta droga krzyżowa obraża Żydów, Gazeta Wyborcza, 28 IV, s. 10 ; Criteria..,. 1988, Criteria for the evaluation of dramatizations of the Passion (1988), http://www.sacredheart.edu/pages/l2452_criteria_for_the_evaluation_of_dramatizations_of_the_passion_1988_.cfm (dostęp 1.12.2010) ; Friedman Saul, 1984, TheObermmergau Passion play. A lance against civilization, Southern Illinois University Press, Carbondale-Edwardsville ; Kabzińska Iwona, 2002, "Być może moglibyśmy żyć razem...". Dialog między judaizmem a chrześcijaństwem i zmiana modelu sąsiedztwa, Etnografia Polska, t. XLVI, z. 1-2, s. 77-100. - 2008, Spotkanie z Innym w dialogu międzykulturowym, Etnografia Polska, t. LII, z. 1-2, s. 21-41 ; Krajewski Stanisław, 2011, Cel i bezcelowość dialogu, Teofil, nr 1, s. 22-29 ; Krauskopf Joseph, 1901, A rabbis impression of the Oberammergau Passion play, Rayner Publishers, Philadelphia ; Nostra..., 1965, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate, http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/sobor/drn.html 20.11.2010 (dostęp 1.12.2010) ; Passionsspiele 2000..., 2000, Passionsspiele Oberammergau. Textbuch, Gemeinde Oberammergau, Benediktbeuern ; Passionsspiele 2010..., 2010, Passionsspiele Oberammergau. Textbuch, Gemeinde Oberammergau, Muenchen ; Pilarczyk Krzysztof, 2005, Szoa - cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce, Studia Judaica, t. 8, z. 1-2, s. 145-168 ; Shapiro James, 2000, Oberammergau. The troubling story of the world's most famous Passion play, Vintage Books, New York ; The complete text..., 1984, The complete text in English of Oberammergau Passion play, Dedalus, London ; Trexler Richard C., 2003, Reliving Golgotha. The Passion Play in Iztapalapa, Harvard University Press, Cambridge, London ; Ziegler Josef Georg, 1991, Das Oberammergauer Passionsspiel. Erbe und Auftrag, EOS Verlag, St. Ottilien ; Żydzi i judaizm..., 1985, Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień 24 czerwca 1985., http://www.archidiecezja.warszawa.pl/upload/binaries/dokumenty/dokumenty_stale/zydzi_judaizm_w_gloszeniu_slowa.pdf (dostęp 1.12.2010)

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

57

Issue:

1-2

Start page:

45

End page:

62

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: