RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Bezczeszczenie zwłok a podejrzenie o wampiryzm w Karpatach (XVII–XIX w.)

Creator:

Wiślicz, Tomasz ORCID

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 60 Nr 2 (2012)

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Baranowski B. 1965, Z badań nad dawną demonologią ludową (Relikty wierzeń w upiory- strzygonie na terytorium woj. łódzkiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno- -Społeczne”, seria I, z. 40, s. 75–86
Baranowski B. 1971. Kultura ludowa XVII i XVIII wieku na ziemiach Polski Środkowej, Łódź s. 195–197
Baranowski B. 1981. W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź s. 50–64
Barber P. 1988. Vampires, Burial, and Death: Folklore and Reality, New Haven– London s. 15–20
C. Rauer, 2008. Von der Aufklarung des Vampirismus zum Vampirismus der Aufklarung: Eine west-ostliche Debatte zwischen einst und heute, „ethic@ Revista Internacional de Filosofi a da Moral”, t. 7, nr 1, s. 1–114 (http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et71art6.pdf)
Crawford H. 2005. The Cultural- Historical Origins of the Literary Vampire in Germany, „Journal of Dracula Studies”, nr 7, (http://blooferland. com/drc/images/07Heide.rtf)
Czarownice. 2008. Funeralia Lednickie. Spotkanie 2, red. J. Wrzesiński, Poznań
Grodziski S. 2000. W obronie czci niewieściej. Szkice z dziejów kultury prawnej, Kraków s. 110–119
Keyworth D. 2006. Was the Vampire of the Eighteenth Century a Unique Type of Undead-corpse?, „Folklore”, t. 117, s. 241–260
Keyworth D. 2010. The Aetiology of Vampires and Revenants: Theological Debate and Popular Belief, „Journal of Religious History”, t. 34, nr 2, s. 158–173
Klaniczay G. 1987. Decline of Witches and Rise of Vampires in 18th Century Habsbourg Monarchy, „Ethnologia Europea”, t. 17, s. 165–180
Komoniecki A.. 1987. Chronografi a albo Dziejopis Żywiecki, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, Żywiec s. 235
Kotowicz P. 2011. „Wampir” z ulicy Zamkowej 20 w Sanoku, „Rocznik Sanocki”, t. 10, s. 33–65
Kracik J. 1977. Duszpasterstwo parafialne w dekanacie Nowa Góra w pierwszej połowie XVIII wieku, Studia kościelno-historyczne, t. 2, Lublin s. 191
Nowosadtko J. Der 2004. „Vampyrus Serviensis” und sein Habitat: Impressionen von der osterreichischen Militargrenze, „Militar und Gesellschaft in der Fruhen Neuzeit”, t. 8, nr 2, s. 151–168
Vermeir K. 2012. Vampires as “creatures of the imagination” in the Early Modern Period, [w:] Diseases of the Imagination and Imaginary Disease in the Early Modern Period, red. Y. Haskell, Turnhout s. 341–373
Vidal F. 2009. Ghosts of the European Enlightenment, [w:] Rethinking ghosts in world religions, red. Mu-Chou Poo, Leiden–Boston s. 163–182

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

60

Issue:

2

Start page:

199

End page:

204

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information