RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Hoard of long flint blades from the Wodzisław Hummock, Lesser Poland

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 71 (2019)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The subject of this article is a hoard of Volhynian flint blades discovered in Świątniki. The collection encompasses 12 macrolithic Volhynian flint blades. The blades cannot be refitted together. The morphological and technological features of the blades suggest that they were produced with the use of indirect percussion or the lever pressure technique. The traceological analysis did not reveal any utilization patterns. Only slight polishing traces were recorded, perhaps resulting from keeping/transporting the blades in a wrapping made of light material. The makers of the blades should be associated with the populations of the Trypilian, Lublin-Volhynian, or Funnel Beaker culture, which does not indicate unequivocally the cultural attribution of the hoard.

References:

Balcer B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Bronicki A. 1993. Bagienny depozyt wiórów krzemiennych kultury pucharów lejkowatych z Weremowic, stan. 19, woj. Chełm. Sprawozdania Archeologiczne 45, 29-34.
Bronicki A. 1995. Kilka uwag o recepcji niżowych elementów kulturowych w społecznościach grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 16, 7-12.
Budziszewski J. and Grużdź W. 2013. O technikach i metodach krzemieniarskich. In M. M. Przybyła, A. Szczepanek and P. Włodarczak (eds), Koszyce, stan. 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 4). Kraków, Pękowice: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „STATER”, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 161-178.
Dzieduszycka-Machnikowa A. and Lech J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Florek M. and Zakościelna A. 2003. Depozyt wiórów krzemiennych z Krowiej Góry koło Sandomierza (stanowisko 14, gm. Łoniów, woj. świętokrzyskie). Wiadomości Archeologiczne 56, 51-60.
Girâ E. Ű. 1997. Tekhnologičeskij analiz kamennykh indusriy. Metodika mikr- i makroanaliza drevnikh orudij truda. Sankt-Peterburg: Rossiyska Akademia Nauk, Institut istorii materialnoy kultury.
Gurba J. 1953. Świątniki. Z otchłani wieków 22/2, 34.
Kadrow S. 1989. Skład wiórów krzemiennych kultury pucharów lejkowatych z Wincentowa, stanowisko 5, gm. Krasnystaw, woj. Chełm. Sprawozdania Archeologiczne 40, 27-33.
Kaflińska M. 2006. Neolityczne depozyty gromadne na ziemiach polskich. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27, 5-26.
Korobkowa G. F. 1999. Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Libera J. 1990. Skład wiórów krzemiennych z Wyżnianki Kolonii, woj. lubelskie. Wiadomości Archeologiczne 50/2 (1985), 153-155.
Libera J. 2003. Nowe znalezisko gromadne krzemiennych narzędzi wiórowych na stanowisku 1C w Gródku nad Bugiem. Wiadomości Archeologiczne 46, 37-44.
Libera J. and Zakościelna A. 2010. (Nie)znane depozyty długich wiórów krzemiennych z Lubelszczyzny. In S. Czopek and S. Kadrow (eds), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 91-103.
Libera J. and Zakościelna A. 2011. Cyrkulacja krzemienia wołyńskiego w okresie neolitu i we wczesnej epoce brązu na ziemiach polskich. In M. Ignaczak, A. Kośko and M. Szmyt (eds), Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr. (= Archaeologia Bimaris. Dyskusje 4). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 83-115.
Manolakakis L. 2005. Les industries litiques énéolitiques de Bulgarie (= Internationale Archäologie 88). Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH.
Mączyński P. and Zakościelna A. 2017. Flint inventories of Lublin-Volhynian culture burials from sites 1A and 2A in Strzyżów, Hrubieszów district, in the light of archaeological and traseological analysis. Sprawozdania Archeologiczne 69, 327-352.
Migal W. 2002. Zamysł technologiczny wióra krzemiennego z Winiar, gm. Dwikozy. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni 22-24.05.2000 (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 255-266.
Migal W. 2003. Analiza technologiczna wiórów z Krowiej Góry k. Sandomierza. Wiadomości Archeologiczne 56 (2002-2003), 60-62.
Migal W. 2006. The macrolithic flint blades of the Neolithic in Poland. In J. Apel and K. Knutsson (eds), Skilled production and social reproduction. Aspects of traditional stone-tool technologies. Proceedings of a symposium in Uppsala, August 20-24, 2003 (= Societas Archaeologica Upsaliensis Stone Studies 2). Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 387-398.
Osipowicz G. 2010. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Pelegrin J. 2002. La production des grandes lames de silex du Grand-Pressigny. In J. Guilaine (ed.), Matériaux, productions, circulations, du Néolithique à l’Age du bronze. Paris: Editions Errance, 125-141.
Pelegrin J. 2006. Long blade technology in the Old World: an experimental approach and some archaeological results. In J. Apel and K. Knutsson (eds), Skilled production and social reproduction. Aspects of traditional stone-tool technologies. Proceedings of a symposium in Uppsala, August 20-24, 2003 (= Societas Archaeologica Upsaliensis Stone Studies 2). Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 37-68.
Pelegrin J. 2012. New experimental observations for the characterization of pressure blade production techniques. In P. M. Desrosiers (ed.), The emergence of pressure blade making: from origin to modern experimentation. Quebec: Springer, 465-500.
Rots V. 2010. Prehension and Hafting Traces on Flint Tools: A Methodology. Leuven: Leuven University Press.
Skakun N. N. 2004. Predvaritelnye rezultaty izucheniya materialov tripolskogo poseleniya Bodaki (kremneobrabatyvayushchiye kompleksy). In: G. F. Korobkova (ed.), Orudiya truda i zhizne obespecheniya Evrazii: po materialam paleolita – bronzy. Sankt-Peterburg: Evropeyskiy dom, 57-79.
Van Gijn A. L. 1989. The wear and tear of flint. Principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages. Analecta Praehistorica Leidensia 22, 7-182.
Zakościelna A. 1996. Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zakościelna A. 1997. Kolejny depozyt wiórów krzemiennych kultury pucharów lejkowatych (KPL) ze stanowiska 1C w Gródku nad Bugiem. Sprawozdania Archeologiczne 49, 95-108.
Zakościelna A. 2008. Wiórowce-sztylety jako atrybuty pozycji społecznej mężczyzn kultury lubelskowołyńskiej. In J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 577-591.
Zakościelna A. 2010. Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zakościelna A. 2018. The mainstream of Eneolithic flintworking of the Balkan-Danubian cultures. In Valde-Nowak P., Sobczyk K., Nowak M. and Źrałka J. (eds), Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków: Wydawnictwo Alter, 475-484.
Zakościelna A. and Libera J. 2013. Flint raw materials economy in Lesser Poland during the Eneolithic period. The Lublin-Volhynian culture and the Funnel Beaker culture. In S. Kadrow and P. Włodarczak (eds), Environment and Subsistence – forty years after Janusz Kruk’s “Settlement studies” (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad pradziejami Europy Środkowej 11). Rzeszów, Bonn: Institute of Archaeology Rzeszów Univesity, Dr Rudolf Habelt GmbH, 275-293.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

71

Start page:

197

End page:

218

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-3834 ; doi:10.23858/SA71.2019.008

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information