Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Dworakowska M., 2014, Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, \[w\:\] J. Osiński, J.Z. Popławska \(red.\), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego \- Państwo. Gospodarka. Świat, SGH, Warszawa, s. 59\-70."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information