Filtry
  • Typ zasobu
  • Kolekcje
  • Typ obiektu
  • Typ pliku
  • Dostępność obiektu
  • Data wydania/powstania Data związana z konkretnym wydarzeniem cyklu życia zasobu.
  • Dostęp
Projekty RCIN i OZwRCIN

Szukana fraza: [Bibliografia = "12. Székely, V. \(2008\), Priame dopravné prepojenia ako indikátor kvality života\: príklad bývalých okresných miest Slovenska, Ľudia, geografické prostredie a kva lita života, Geographia Slovaca, 25, Geografi cký ústav SAV, Bratislava, 63–83."]

Wyników: 1

Obiektów na stronie:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji