Object structure
Title:

Accessibility of selected boundary regions in Slovakia

Subtitle:

Europa XXI 20 (2010)

Creator:

Michniak, Daniel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

accessibility ; transport infrastructure ; public transport ; individual automobile transport ; boundary regions ; Slovakia

Abstract:

This paper presents accessibility of selected boundary regions in Slovakia - Orava, and Humenné located near the boundary with Poland, and region Humenné bordering also on Ukraine. The paper discusses effects of transport infrastructure and regional accessibility on the regional development and the role of different barriers in the development of transport infrastructure. Accessibility of selected regions has been studied from two different aspects: public transport accessibility and individual automobile transport accessibility and at three different spatial levels i.e. the accessibility of selected boundary regions from other countries, accessibility of regional centres (Dolný Kubín and Humenné) from other towns in Slovakia, and accessibility of individual municipalities in regions from regional centres.

References:

1. Horňák, M. (2006), Dopravná infraštruktúra—analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období, in: Falťan Ľ. (ed.) Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách, Sociologický ústav SAV, Bratislava, 392–406.
2. Horňák, M., Hurbánek, P., Michniak, D., Káčerová, M., Ondoš, S. (2008), Indikátory vybraných aspektov periférnosti na Slovensku, in: Džupinová E. et al. Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska, Geo-grafika, Bratislava, 39–108.
3. Linneker, B. J. and Spence, N. A. (1996), Road transport infrastructure and regional economic development: The regional development effects of the M25 London orbital motorway, Journal of Transport Geography, 4 (2), 77–92.
-
4. Marada, M., Květoň, V., Vondráčková P. (2006), Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje, Národohospodářský obzor, 4 (4), 51–59.
5. Michniak, D. (2006), Accessibility of the railway network in Slovakia, Europa XXI, 15, Institute of Geography and Spatial Organization, PAS, Warszawa, 51–61.
6. Michniak, D. (2008), Priestorové rozmiestnenie priamych dopravných prepojení medzi Slovenskom a Českou republikou, in: Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. et al. Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky, Ústav geoniky AV ČR, Brno a Univerzita Palackého v Olomouci, 100–105.
7. OECD (2002), Impact of Transport Infrastructure Investment on Regional Development.
8. Rietveld, P. Nijkamp, P. (1992), Transport and Regional Development, Research-Memorandum 1992–50, Amsterdam: Vrije Universiteit.
9. Rodrigue, J. P., Comtois, C., Slack, B. (2009), The Geography of Transport Systems, Routledge, New York.
10. Spiekermann, K. and Wegener, M. (2006), The role of transport infrastructure for regional development in South-East Europe, South-East Europe Review for Labour and Social Affairs, 9 (1), 51–61.
11. Surovec, P. (2002), Verejná osobná doprava v regiónoch, Komunikácie, 1-2, 10–17.
12. Székely, V. (2008), Priame dopravné prepojenia ako indikátor kvality života: príklad bývalých okresných miest Slovenska, Ľudia, geografické prostredie a kva lita života, Geographia Slovaca, 25, Geografi cký ústav SAV, Bratislava, 63–83.
13. Tolmáči, L. and Križan, F. (2005), Dostupnosť a regionálny rozvoj, Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Supplementum, 3, 622–635.
14. Vickerman, R., Spiekermann, K., Wegener, M. (1999), Accessibility and economic development in Europe, Regional Studies, 33, 1–15.
-
15. Vickerman, R. (1995), Location, accessibility and regional development: the appraisal of trans-European networks, Transport Policy, 2 (4), 225–234.
-
16. Więckowski, M. (2004), Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych, Prace Geograficzne, 195, IGiPZ PAN, Warszawa.

Relation:

Europa XXI

Volume:

20

Start page:

161

End page:

173

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.20.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: