Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Zbiory Biblioteki IAE PAN

Kolekcja zawiera cyfrowe wersje druków zwartych i czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, która powstała w 1953 r., a zaczątkiem jej zbiorów były książki przekazane Instytutowi przez Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Biblioteka gromadzi literaturę naukową głównie z m. in. Z zakresu prahistorii, archeologii antycznej i średniowiecznej, etnografii i etnologii, antropologii kulturowej i społecznej, historii kultury materialnej i numizmatyki. W kolekcji prezentowane są książki wydane w XIX- tym i w I połowie XX-wieku, które najczęściej znajdują się w domenie publicznej. Są to pozycje badaczy polskich i zagranicznych, np. często przeglądane dzieła Jana Długosza czy Encyklopedia Powszechna Orgelbranda. Jest to też Atlas Geologiczny Galicyi z lat 1900-1904 wydany nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie. Poszczególne arkusze Atlasu zostały opatrzone autografem wybitnego polskiego archeologa, profesora Stefana Krukowskiego. To także XIX- wieczne czasopisma stanowiące cenne źródło dla badaczy historii, archeologii i etnologii polskiej i europejskiej

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (2)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji