Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator An entity primarily responsible for making the content of the resource.
  • Contributor An entity responsible for making contributions to the content of the resource.
  • Subject and Keywords The topic of the content of the resource.
  • Relation A reference to a related resource.
  • Detailed Resource Type The nature or genre of the content of the resource.
  • Language A language of the intellectual content of the resource.

Search for: [Projects co-financed by = "Programme Innovative Economy, 2010\-2014, Priority Axis 2. R\&D infrastructure"]

Number of results: 5 316

items per page

Faltz, Paul. Redaktor Metzer Verlagsanstalt. Wydawca

1943
Image

Schriel, Walter (1892-1959). Redaktor Preußische Geologische Landesanstalt. Redaktor Wydawca

1930
Image

Wojciechowski, K. (inżynier). Redaktor Kukulski, F. Redaktor Powiat Częstochowski (Polska). Starostwo Powiatowe. Instytucja sprawcza Województwo Kieleckie (Polska ; 1946-1949). Urząd Wojewódzki. Wydział Pomiarów. Instytucja sprawcza

druk 1947
Image

This page uses 'cookies'. More information