Filters

Search for: [References = "Szewczuk A., 2011, Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym, \[w\:\] A. Szewczuk, M. Kogut\-Jaworska, M. Zioło \(red.\), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 89\-141."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information