Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Michniak, D. \(2011\). Rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry v slovensko\-polskom pohraničí po roku 1989. In I. Andráško, V. Ira, E. Kallabová \(eds.\), Časovo\-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR \(pp. 81\-86\), Bratislava\: Geografický ústav, Slovenská akadémia vied."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information