RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Cross-border public transport between Poland and Czechia and the development of the tourism functions of the region

Creator:

Kołodziejczyk, Krzysztof : Autor ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 93 No. 2 (2020)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Most of the Polish-Czech borderland is of great tourist attractiveness and has a considerable potential for tourism development. In order for a tourist region to function properly, appropriate public transport is necessary, which in the analysed case also includes cross-border transport. The aim of this paper is to evaluate the level of development of cross-border public transport in the Polish-Czech borderland from the perspective of its attractiveness and the development of tourism functions. Despite the fact that both Poland and Czechia joined Schengen the development of cross-border journeys’ range has been relatively slow (in some cases even diminishing). The coordination of services organised by the two countries is poor in terms of routes and timetables (in the latter case especially taking into account tourists’ needs). Locations where it is possible to cross the border using means of public transport are located irregularly and do not always correspond with the tourist attractiveness of a region. For the tourists who do not have a vehicle or for those who consciously refrain from using the car on holidays, the border is still a barrier.

References:

Altmann, M., Chovanec, I., Lejčar, I., Rusak, R., Štancl, M. (2003). Komunikacja kolejowa na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. Technika Transportu Szynowego, 10(1-2), 3-40.
Andersen, B. (1993). A survey of the Swiss public transport system and policy. Transport Reviews, 13(1), 61-81. https://doi.org/10.1080/01441649308716835
Anderson, J., O'Dowd, L. (1999). Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance. Regional Studies, 33, 593-604. https://doi.org/10.1080/00343409950078648
Anisiewicz, R. (2007). Transport kolejowy w Obwodzie Kaliningradzkim jako czynnik rozwoju współpracy transgranicznej. In I. Kiniorska, S. Sala (eds.), Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, t. II (pp. 401-407), Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Anisiewicz, R. (2008). Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym. In S. Dołzbłasz, A. Raczyk (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno- -przestrzennych: Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni (pp. 141-148), Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Arcuset, L. (2009). Possible paths towards sustainable tourism development in a high-mountain resort. Journal of Alpine Research/Revue de Géographie Alpine, 97(3), 1-13. https://doi.org/10.4000/rga.1048
Babiński, G. (2001). Pogranicza stare i nowe. Ciągłość i zmiana procesów społecznych. In K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds.), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty (pp. 69-82), Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
Bajerski, A. (2008). Problemy wydzielenia peryferii społeczno-gospodarczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 70(2), 159-167.
Beim, M., Soczówka, A. (2016). Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny, 2/2016, 19-24.
Berlińska, D., Korzeniowski, M. (Eds.). (2007). Tożsamość lokalna, regionalna, transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
Boruta, T., Ivan, I. (2010). Public transport in rural areas of the Czech Republic - case study of the Jeseník region. Moravian Geographical Reports, 18(2), 9-22.
Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. Annals of Tourism Research, 39(2), 528-546. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.02.003
Cavallaro, F., Dianin, A. (2019). Cross-border commuting in Central Europe: Features, trends and policies. Transport Policy, 78, 86-104. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.04.008
Celata, F. (2007). Geographic marginality, transport accessibility and tourism development. In A. Celant (ed.), Global tourism and regional competitiveness (pp. 37-46), Bologna: Patron.
Chakour, V., Eluru, N. (2016). Examining the influence of stop level infrastructure and built environment on bus ridership in Montreal. Journal of Transport Geography, 51, 205-217. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.01.007
Chien, S., Schonfeld, P. (1998). Joint optimization of a rail transit line and its feeder bus system. Journal of Advanced Transportation, 32(3), 253-284. https://doi.org/10.1002/atr.5670320302
Chojnicki, Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Wydawnictwo Bogucki.
Chowdhury, S., Ceder, A. A. (2016). Users willingness to ride an integrated public-transport service: A literature review. Transport Policy, 48, 183-195. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.03.007
Chowdhury, S., Hadas, Y., Gonzales, V. A., Schot, B. (2018). Public transport users' and policy makers' perceptions of integrated public transport systems. Transport Policy, 61, 75-83. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.10.001
Churski, P. (2010). Problem areas in Polish regional policy. Moravian Geographical Reports, 18(2), 23-35.
Ciechański, A. (2006). Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 12, 113-135.
Ciok, S. (1991). Sudety: Obszar problemowy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ciok, S. (1994). Wybrane obszary problemowe Polski południowo-zachodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dickinson, J. E., Robbins, D. (2008). Representations of tourism transport problems in a rural destination. Tourism Management, 29(6), 1110-1121. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.02.003
Dokoupil, J., Kopp, J. (2011). Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí českobavorského pohraničí. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Dołzbłasz, S. (2012). Pogranicza, obszary przygraniczne i transgraniczne. In A. Raczyk, S. Dołzbłasz, S. Leśniak-Johann, Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim (pp. 23-27), Wrocław: Wydawnictwo Gaskor.
Dołzbłasz, S. (2012). Transborder relations between territorial units in the Polish-German borderland. Geographia Polonica, 85, 23-36. https://doi.org/10.7163/gpol.2012.3.16
Dołzbłasz, S. (2015). Symmetry or asymmetry? Cross-border openness of service providers in Polish-Czech and Polish-German border towns. Moravian Geographical Reports, 23(1), 2-12. https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0001
Dołzbłasz, S. (2017). Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Dołzbłasz, S. (2017). From divided to shared spaces: Transborder tourism in the Polish-Czech borderlands. In D. Hall (ed.), Tourism and geopolitics: Issues and concepts from Central and Eastern Europe (pp. 163-177), Wallingford-Boston: CABI. https://doi.org/10.1079/9781780647616.0163
Dołzbłasz, S. (2018). A network approach to transborder cooperation studies as exemplified by Poland's eastern border. Geographia Polonica, 91(1), 63-76. https://doi.org/10.7163/GPol.0091
Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2015). Different borders - different cooperation? Transborder cooperation in Poland. Geographical Review, 105(3), 360-376. https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2015.12077.x
Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2016). Transborder co-operation and competition among firms in the Polish-German borderland. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 108(2), 141-156. https://doi.org/10.1111/tesg.12191
Dziadek, M. (1996). Funkcjonowanie transportu w miastach przygranicznych na przykładzie Cieszyna. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 125-130.
Dziadek, M. (1998). Dostępność komunikacyjna ośrodków turystycznych Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 4, 79-94.
Faracik, R. (2008). Główne regiony turystyczne świata. In W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 87-121), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Fedan, R. (2008). Infrastruktura transportowa i graniczna warunkiem efektywnej współpracy transgranicznej. In M. G. Woźniak (ed.), Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych (pp. 302-312), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Gamon, W., Naranjo Gómez, J.M. (2019). Main problems of railway cross-border transport between Poland, Germany and Czech Republic. Sustainability, 11, 4900. https://doi.org/10.3390/su11184900
Gołdyka, L. (Ed.). (1999). Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Kontynuacje. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
Gołdyka, L. (2013). Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Górecka, S., Tomczak, P. (2008). Demographic development of Lower Silesia with particular focus on the Polish-Czech and Polish-German borderland. In M. Sasek (ed.), Social and Economic Development and Regional Politics (pp. 50-61), Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University.
Graff, M. (2017). Komunikacja kolejowa na polsko-niemieckim pograniczu. Technika Transportu Szynowego, 24(3), 22-33.
Graff, M. (2017). Komunikacja kolejowa na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim. Technika Transportu Szynowego, 24(4), 16-26.
Guzik, R. (2012). Porównanie dostępności przestrzennej w obszarach wiejskich Karpat Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej. In P. Rosik, R. Wiśniewski (eds.), Dostępność i mobilność w przestrzeni (pp. 103-110), Warszawa: IGiPZ PAN.
Ivan, I., Boruta, T. (2010). Quantitative and qualitative evaluation of public transport supply in rural regions. Case study of Jeseník region. Europa XXI, 21, 31-45. https://doi.org/10.7163/eu21.2010.21.3
Jerczyński, M., Koziarski, S. (1992). 150 lat kolei na Śląsku. Opole-Wrocław: Instytut Śląski w Opolu, Dolnośląska DOKP we Wrocławiu.
Johnson, C.M. (2009). Cross-border regions and territorial restructuring in Central Europe: Room for more transboundary space. European Urban and Regional Studies, 16(2), 177-191. https://doi.org/10.1177/0969776409102190
Jurkowski, W. (2018). Integracja głównych dworców autobusowych i kolejowych w miastach wojewódzkich w Polsce. Przegląd Komunikacyjny, 73(5), 22-26.
Jurkowski, W., Smolarski, M. (2017). Proteza koniecpolska jako stymulanta rozwoju transportu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny, 4, 20-24. https://doi.org/10.35117/A_ENG_17_04_04
Kolejka, J., Żyszkowska, W., Batelková, K., Ciok, S., Dołzbłasz, S., Kirchner, K., Krejčí, T., Raczyk, A., Spallek, W., Zapletalová, J. (2015). Permeability of Czech-Polish border using by selected criteria. Geographia Technica, 10(1), 51-65.
Kolosov, V., Więckowski, M. (2018). Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. Geographia Polonica, 91(1), 5-16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106 DOI
Kołodziejczyk, K. (2013). Dostępność komunikacyjna gminy Głuchołazy w perspektywie jej funkcji turystycznych. Transport Miejski i Regionalny, 2/2013, 27-36. DOI
Kołodziejczyk, K. (2014). Rozwój sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach w latach 1945-2013. Prace Geograficzne, 136, 81-101. https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.005.1643 DOI
Kołodziejczyk, K. (2014). Oferta turystycznych linii autobusowych przewożących rowery w Republice Czeskiej. Transport Miejski i Regionalny, 11/2014, 27-34. DOI
Kołodziejczyk, K. (2015). Integracja sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach po wstąpieniu Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen. In M. Babińska (ed.), Turystyka na pograniczu Polsko-Czeskim (pp. 85-98). Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa. DOI
Kołodziejczyk, K. (2017). Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 37(1), 85-99. https://doi.org/10.18276/ept.2017.1.37-07 DOI
Kołodziejczyk, K. (2017). Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych - wybrane zagadnienia. Transport Miejski i Regionalny, 4/2017, 18-25. DOI
Kołodziejczyk, K. (2017). Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych na ziemi kłodzkiej. Transport Miejski i Regionalny, 5/2017, 5-11. DOI
Kołodziejczyk, K. (2019). Rozwój sieci szlaków pieszych w wybranych częściach Sudetów Środkowych w latach 2005-2017. Prace Geograficzne, 156, 9-33. https://doi.org/10.4467/20833113pg.19.001.10305 DOI
Komornicki, T. (1994). Międzynarodowe regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy (analiza układu sieci i natężenia ruchu na przejściach granicznych. In P. Eberhardt, M. Miros (eds.), Węzłowe problemy współpracy przygranicznej (pp. 103-116). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. DOI
Komornicki, T. (1996). Transgraniczne powiązania transportowe Polski południowo-wschodniej. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 49-66. DOI
Komornicki, T. (1999). Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. DOI
Kondracki, J. (2000). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. DOI
Kozanecka, M. (1996). Komunikacja autobusowa jako miernik powiązań przestrzennych województwa przemyskiego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 109-124. DOI
Król, M., Taczanowski, J. (2016). Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i Słowacji. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. DOI
Kruczek, Z., Przybyło-Kisielewska, K. (2019). Ruch turystyczny w parkach narodowych i konsekwencje nadmiernej frekwencji odwiedzających. In B. Walas, R. Pawlusiński, J. Sobczuk, T. Pasierbek, W. Fedyk, Z. Kruczek, B. Nižnanský (eds.), Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze: Skazani na dialog (pp. 160-171), Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. DOI
Kurowska-Pysz, J., Castanho, R.A., Naranjo Gómez, J.M. (2018). Cross-border cooperation-The barriers analysis and the recommendations. Polish Journal of Management Studies, 17, 134-147. https://doi.org/10.17512/pjms.2018.17.2.12 DOI
Květoň, V., Marada, M. (2010). Analysis of public and individual transportation in Czechia: Spatial differentiation and conditional factors. EUROPA XXI, 21, 19-30. https://doi.org/10.7163/eu21.2010.21.2 DOI
Kwaśniewicz, W. (1999). Kilka uwag o teoretycznych aspektach badań transgranicznych. In L. Gołdyka (ed.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Kontynuacje (pp. 75-90), Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe. DOI
Lijewski, T. (1996). Graniczne linie kolejowe w przeszłości i w perspektywie. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 9-19. DOI
Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. DOI
Marada, M., Hudeček, T. (2006). Accessibility of peripheral regions. A case of Czechia. EUROPA XXI, 15, 43-49. DOI
Mazurski, K. R. (2012). Historia turystyki sudeckiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy", COTG PTTK. DOI
Michalski, W. (2006). Tranzytem przez stację w Głuchołazach, czyli krótka historia linii Hanušovice - Jeseník - Krnov (cz. 1). Turysta Dolnośląski, 3/2006. https://www.kolej.one.pl/~halski/przejscia/glucholazy2/glucholazy-turdosl.html [30 January 2020]. DOI
Michalski, W. (2006). Tranzytem przez stację w Głuchołazach, czyli krótka historia linii Hanušovice - Jeseník - Krnov (cz. 2). Turysta Dolnośląski, 4/2006. https://www.kolej.one.pl/~halski/przejscia/glucholazy2/glucholazy-turdosl.html [30 January 2020]. DOI
Michniak, D. (2011). Rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry v slovensko-polskom pohraničí po roku 1989. In I. Andráško, V. Ira, E. Kallabová (eds.), Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR (pp. 81-86), Bratislava: Geografický ústav, Slovenská akadémia vied. DOI
Ministry of Construction. (2006). Studium zagospodarowana przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego: Synteza dokumentów krajowych. Wrocław - Praga: Ministerstwo Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky. DOI
Obracaj, P., Opałka P. (2018). Miejsca węzłowe pogranicza polsko-czeskiego jako istotne miejsca aktywizacji sieci powiązań transgranicznych. Budownictwo i Architektura, 18(2), 51-64. https://doi.org/10.24358/Bud-Arch_18_172_05 DOI
Pawlusiński, R. (2008). Transport w turystyce. In W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 164-177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. DOI
Petersen, T. (2012). Public transport for exurban settlements. Melbourne: University of Melbourne. DOI
Petersen, T. (2016). Watching the Swiss: A network approach to rural and exurban public transport. Transport Policy, 52, 175-185. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.07.012 DOI
Połom, M., Goliszek, S. (2017). Transport in Poland during the period of accession to the European Union. Journal of Geography, Politics and Society, 7(3), 41-49. https://doi.org/10.4467/24512249jg.17.026.7182 DOI
Potocki, J. (2010). Pressure on natural environment in major tourist locations of the Karkonosze Mts. in light of demographic trends and expansion of the tourist function of the region. Opera Corcontica, 47(supl. 1), 277-282. DOI
Potocki, J. (2013). Kształtowanie sieci turystycznych szlaków pieszych w Sudetach po II wojnie światowej i jego ważniejsze uwarunkowania. In A. Mateusiak (ed.), Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach (pp. 23-46). Jelenia Góra: Wydawnictwo Ad Rem. DOI
Provincial Urban Planning Office. (2004). Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego - część polska. Wrocław: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne. DOI
Puchler, J., Kurth, S. (1995). Verkehrsverbund. The success of regional public transport in Germany, Austria and Switzerland. Transport Policy, 2(4), 279-291. https://doi.org/10.1016/0967-070X(95)00022-I DOI
Raczyk, A., Dołzbłasz, S., Leśniak-Johann, M. (2012). Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor. DOI
Raczyk, A., Leśniak-Johann, M. (2012). The competitive position of border areas in relation to the Polish and German regions. Geographia Polonica, 85, 37-54. https://doi.org/10.7163/gpol.2012.3.17 DOI
Rechłowicz, M., Soczówka, A. (2012). Publiczny transport zbiorowy w przestrzeni konurbacji rybnickiej. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. DOI
Rosik, P. (2012). Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. DOI
Rowenczak, I. (1996). Struktury komunikacyjne strefy przygranicznej ukraińsko-polskiej (stan aktualny i perspektywy). Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, 103-106. DOI
Róg, J. (2013). Procesy integracyjne na pograniczu polsko-czeskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 65, 345-360. DOI
Runge, J. (2003). Śląsk Cieszyński jako czesko-polski region przygraniczny. In J. Runge (ed.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju (pp. 13-27), Katowice: Uniwersytet Śląski. DOI
Ryan, S., Throgmorton, J.A. (2003). Sustainable transportation and land development on the periphery: a case study of Freiburg (Germany) and Chula Vista (California). Transportation Research, Part D: Transport and Environment, 8(1), 37-52. https://doi.org/10.1016/s1361-9209(02)00017-2 DOI
Rzeczycki, T. (2013). Czeskie autobusy w polskich Sudetach. Sudety: Przyroda, Kultura, Historia, 149-150, 22. DOI
Schley, F. (2001). Urban transport: Strategy review. Eschbom: Deutsche Gesellschaft für technische Zussamenarbeit GmbH. DOI
Smolarski, M. (2017). Transport kolejowy w obsłudze gmin we wschodniej części pogranicza polsko-czeskiego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 78-90. https://doi.org/10.4467/2543859xpkg.17.006.6735 DOI
Smolarski, M., Jurkowski, W., Raczyk, A. (2019). Bus and train connections between towns in Lower Silesia under different operational models: Competition or complementarity?. Moravian Geographical Reports, 27(1), 31-40. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0003 DOI
Smolarski, M., Raczyk, A. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego. Studia Miejskie, 27, 9-24. https://doi.org/10.25167/sm2017.027.01 DOI
Smolarski, M., Suszczewicz, M. (2017). Wpływ niezależnego przewoźnika pasażerskiego (polskibus.com) na rynek przewozów międzywojewódzkich z miast średniej wielkości. Studia Miejskie, 23, 157-169. DOI
Soczówka, A. (2013). Dostępność komunikacji miejskiej i podmiejskiej w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej. Acta Geographica Silesiana, 14, 87-100. DOI
Sroka, P. (2013). Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut. DOI
Staffa, M. (1981). Zagospodarowanie terenów przygranicznych dla potrzeb turystyki górskiej w Sudetach. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego w Jeleniej Górze, 21, 305-317. DOI
Staffa, M. (1986). Zagospodarowanie turystyczne Sudetów po 1945 roku. In Turystyka polska w Sudetach (pp. 21-32), Wrocław: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. DOI
Statistical Office in Zielona Góra. (2010). Pogranicze polsko-czesko-niemieckie. Zielona Góra: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. DOI
Statistics Poland. (2016). Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. DOI
Swarbrooke, J. (1999). Sustainable tourism management. Wallingford: CABI Publishing Series. https://doi.org/10.1079/9780851993140.0000 DOI
Szafrańska, A. (2017). Tak dalecy czy/i tak bliscy? Obraz Czechów w percepcji polskich nauczycieli. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(3), 81-92. https://doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.81 DOI
Śliz, A., Szczepański. M. S. (2013). Borderland in sociological perspective: The case of the Polish-Czech border. In J. Kiszta (ed.), BlueNotes 1 (pp. 25-29), Ostrava: ACCENDO - Centrum pro védu a výzkum, o.p.s. DOI
Śliz, A., Szczepański, M. S. (2016). Pogranicze polsko-czeskie w perspektywie socjologicznej. Kontekst kulturowy. Pogranicze: Studia Społeczne, 27(1), 47-59. https://doi.org/10.15290/pss.2016.27.01.03 DOI
Šťastná, M., Vaishar, A., Stonawská, K. (2015). Integrated Transport System of the South-Moravian Region and its impact on rural development. Transportation Research, Part D: Transport and Environment, 36, 53-64. https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.02.012 DOI
Taczanowski, J. (2012). A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 18, 125-139. https://doi.org/10.2478/v10089-012-0025-1 DOI
Taylor, Z. (2006). Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. Journal of Transport Geography, 14, 135-151. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2005.05.003 DOI
Taylor, Z., Ciechański, A. (2006). Deregulation in Polish rail transport. Transport Reviews, 26(3), 305-324. https://doi.org/10.1080/01441640500443856 DOI
Taylor, Z., Ciechański, A. (2010). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. Przegląd Geograficzny, 82(4), 549-571. https://doi.org/10.7163/przg.2010.4.4 DOI
Taylor, Z., Ciechański, A. (2011). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. Przegląd Geograficzny, 83(2), 205-231. https://doi.org/10.7163/przg.2011.2.3 DOI
Tomeš, Z., Kvizda, M., Nigrin, T., Seidenglanz, D. (2014). Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics, 48, 270-276. https://doi.org/10.1016/j.retrec.2014.09.052 DOI
Vaishar, A. (2008). Possibilities for the multifunctional development of rural regions in the Czech Borderland. Europa XXI, 17, 63-70. DOI
Vaishar, A., Dvořák, P., Hubačíková, V., Zapletalová, J. (2013). Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: case study of the Javorník area. Geographia Polonica, 86(3), 237-253. https://doi.org/10.7163/gpol.2013.21 DOI
Vystoupil, J., Šauer, M. (2012). Geography of tourism of the Czech Republic. In J. Wyrzykowski, K. Widawski (eds.), Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries (pp. 103-139), Wrocław: Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław. DOI
Wegener, M., Komornicki, T., Korcelli, P. (2005). Spatial impacts of the trans-European networks for the new EU Member States. Europa XXI, 13, 27-43. DOI
Werner, Z. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. In J. Wyrzykowski, J. Marak (eds.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (pp. 346-371), Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. DOI
Wieniawska-Raj, B. (2010). Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym. Opera Corcontica, 47(supl. 1), 269-276. DOI
Więckowski, M. (2010). Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica, 83(2), 67-81. https://doi.org/10.7163/gpol.2010.2.5 DOI
Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Székely, V., Śleszyński, P., Świątek, D., Wiśniewski, R. (2012). Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka. Warszawa, Bratysława: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Geografický ústav, Slovenská akadémia vied. DOI
Więckowski, M. (2013). Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe. The case of Polish border parks. Journal of Alpine Research, 101(2). https://doi.org/10.4000/rga.2107 DOI

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

93

Issue:

2

Start page:

261

End page:

285

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:129241 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0173

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jun 26, 2020

Number of object content hits:

314

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/160768

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information