Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Makowska M., Boguszewski R., 2013, Analiza danych zastanych \- zagadnienia wstępne, \[w\:\] M. Makowska \(red.\), Analiza danych zastanych\: przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 9\-31."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information