Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Komornicki, T. \(1999\). Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990\-1996. Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information