Filters

Search for: [References = "Idziak W., 2002, Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno\-gospodarczej gminy Malechowo, \[w\:\] M. Kłodziński, B. Fedyszak\-Radziejowa \(red.\), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 410\-427."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information