Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Heffner K., 2012, Ewolucja funkcji w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej w Polsce, \[w\:\] A. Rosner \(red.\), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa, s. 39\-60."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information