Filters

Search for: [References = "Gloza\-Musiał H., 2000, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, \[w\:\] H. Zaniewska, A. Pawłat\-Zawrzykraj, H. Gloza\-Musiał \(red.\), Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 57\-68."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information