Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Dawidejt\-Drobek E., Drobek W., 2015, Oswajanie krajobrazu i pamięć kulturowa w przewodnikach turystycznych po tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3649, Prace Kulturoznawcze, 12, s. 101\-112."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information