Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Dąbrowski, P. \(1977\). Przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej rolnictwa w Polsce \(1960‑1970\). Studia KPZK PAN, 56. Warszawa\: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information