Filters

Search for: [References = "Adamowicz M., Zwolińska\-Ligaj M., 2009, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51, s. 11\-38."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information