Search for: [References = "9. Gulc A., 2013. Wdrażanie oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie podejścia Leader. Ekonomia i Zarządzanie, vol. 5, no. 4, pp. 225\-245."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information