Filters

Search for: [References = "8. Halamska M., 2009, Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania, \[w\:\] G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak\-Tazbir \(red.\), Człowiek\-miasto\-region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 123–136."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information