Filters

Search for: [References = "8. Chmielewski Z., Kuca P., Polak R., 2015, Definicje i zagadnienia wprowadzające, \[w\:\] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak \(red.\), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 11\-33."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information