Filtry
  • Typ zasobu
  • Kolekcje
  • Typ obiektu
  • Typ pliku
  • Data wydania/powstania Data związana z konkretnym wydarzeniem cyklu życia zasobu.
  • Dostęp
Projekty RCIN i OZwRCIN

Szukana fraza: [Bibliografia = "79. Troll M., Sitko I., 2006, Pasterstwo w zachodniej Czarnohorze \(Karpaty Ukraińskie\) w ujęciu przestrzenno\-czasowym, \[w\:\] M. Troll \(red.\), Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 111–140."]

Wyników: 1

obiektów na stronie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji