Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "79. Troll M., Sitko I., 2006, Pasterstwo w zachodniej Czarnohorze \(Karpaty Ukraińskie\) w ujęciu przestrzenno\-czasowym, \[w\:\] M. Troll \(red.\), Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 111–140."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information