Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010\-2020\: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., 2012. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information