Filters

Search for: [References = "55. Młynarczyk W., 1970, Metody taksonomiczne w przestrzennym badaniu rolnictwa, \[w\:\] Metody matematyczne i taksonomiczne w badaniach struktury przestrzennej rolnictwa, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 61, s. 43–105."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information