Filters

Search for: [References = "50. Liszewski S., 1985, Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej, \[w\:\] L. Straszewicz \(red.\), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 75–90."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information