Filters

Search for: [References = "5. Gaze M., 2015, Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s.181–187."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information