Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "46. Węctawowicz, G., Księżak J. \(1994\), Zróżnicowania społeczno\-przestrzenne Warszawy. Struktura wykształcenia i zatrudniania ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988 \[The socio\-spatial differentiation of Warsaw. Educational attainment structure and employment based on the 1988 National Census\] Atlas Warszawy, 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN, Warsaw."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information