Filtry
  • Typ zasobu
  • Kolekcje
  • Typ obiektu
  • Typ pliku
  • Data wydania/powstania Data związana z konkretnym wydarzeniem cyklu życia zasobu.
  • Dostęp
Projekty RCIN i OZwRCIN

Szukana fraza: [Bibliografia = "46. Węctawowicz, G., Księżak J. \(1994\), Zróżnicowania społeczno\-przestrzenne Warszawy. Struktura wykształcenia i zatrudniania ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988 \[The socio\-spatial differentiation of Warsaw. Educational attainment structure and employment based on the 1988 National Census\] Atlas Warszawy, 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN, Warsaw."]

Wyników: 1

obiektów na stronie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji